Dyskusja na temat uzależnień w kieleckim Radiu eM

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii odbyła się wojewódzka konferencja na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień od narkotyków. Przedsięwzięcie zorganizowane przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zrzeszyło przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z całym materiałem http://em.kielce.pl/region/dyskutowali-na-temat-problemu-uzaleznien

W wykładach wzięły udział organizacje pozarządowe, przedstawiciele oświaty, samorządów gmin i policji. Spotkanie było okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie planowania i budowania skutecznych strategii przeciwdziałania zjawisku w naszym regionie.
-W naszym województwie 82 gminy prowadzą działania profilaktyczne związane z narkomanią. Największym zainteresowaniem cieszą się strategie informacyjno-edukacyjne. Wykłady ze specjalistą z terapii uzależnień pozwalają osobom nie tylko uzależnionym, poznać skalę problemu – informuje Beata Nowak ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. przeciwdziałania Narkomanii.