Wspieraj naszą działalność

Możesz wesprzeć naszą Fundację, korzystając z poniższego modułu, albo wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji z tytułem „darowizna na cele statutowe”. Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od podatku:

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych)
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych)

Wspierając naszą działalność, dokładasz swoją cegiełkę do budowania świadomej i racjonalniej polityki narkotykowej.

Nr KONTA: 81 1140 2004 0000 3202 7537 2786

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze
* Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

Przelewy on-line:Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media SA

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.Informacja dot. danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej (ul. Apenińska 3A/23, 01-493 Warszawa) w celu otrzymania podziękowań i informacji o możliwości dalszego wsparcia działalności Funda cji.
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej z siedzibą w Warszawie, ul. Apenińska 3A/23.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. +48 881 222 554 lub email: biuro@politykanarkotykowa.com

Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przelewu, w tym odpowiedniego zaksięgowania wpłat na koncie Fundacji a także w celach kontaktowych oraz statystycznych administratora danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody.
W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.