List do redakcji YouTube Polska

Agnieszka Sieniawska
Prezes Zarządu
Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej

Szanowny Zespole Redakcyjny YouTube Polska,

W związku z decyzją o usunięciu kanału „Wiem co ćpiem” prowadzonego przez Pana Damiana Sobczyka, występującego pod pseudonimem Mestosław, apeluje w imieniu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej o przywrócenie ww. kanału na YouTube.

Pan Damian Sobczyk od ponad 2 lat pracuje w naszej Fundacji i zajmuje się działaniami z zakresu promocji, edukacji i strate gii. Ponadto jest odpowiedzialny za współorganizacje projektów dotyczących substancji psychoaktywnych, redukcji szkód oraz profilaktyki. W 2018 r. stworzyliśmy wspólnie profilaktyczną kampanię społeczną „Krzywo Weszło. Zmień ustawienia” finansowaną ze środków Ministerstwa Zdrowia (www.krzywoweszlo.pl).
Damian Sobczyk jest absolwentem Europeistyki oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę magisterską dotycząca polityk narkotykowych w Unii Europejskiej. Przez wiele lat zajmował się marketingiem i promocją w mediach edukacyjnych skierowanych do środowiska medycznego. Następnie odpowiadał za realizację, koordynację i promocję zdrowotnych kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa w obszarze m.in. onkologii, diabetologii i pulmonologii.

Od stycznia 2017 roku Damian Sobczyk tworzy edukacyjny kanał “Wiem co ćpiem” na YouTube, który subskrybuje ponad 136 000 osób. Celem kanału jest minimalizacja szkód jakie mogą wynikać z użytkowania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wspieranie racjonalnej polityki narkotykowej opartej na sprawdzonych na świecie rozwiązaniach.

Skan listu ws. zamknięcia kanału Mestoslaw
Skan listu ws. zamknięcia kanału Mestoslaw

Treści zamieszone na kanale stanowią źródło rzetelnej informacji na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków oraz skutecznych metod profilaktyki narkotykowej i odzwierciedlają treści promowane przez naszą organizację. Filmy na temat sprawdzania składu i bezpieczeństwa substancji psychoaktywnych (jak również zamieszczane linki do strony organizacji pozarządowej, która takie testy oferuje) są ważnym i uznanym międzynarodowo narzędziem ograniczającym ryzyko i przyczyniającym się do poprawy zdrowia publicznego.

Wspólnie przygotowaliśmy trzy polskie edycje międzynarodowej kampanii „Support don’t Punish”, której celem jest pomoc osobom uzależnionym w dostępie do leczenia oraz wspieranie racjonalnej polityki narkotykowej. Dzięki relacjom z tych wydarzeń zamieszczonym na kanale „Wiem co ćpiem” te kluczowe dla naszej fundacji informacje dotarły do setek tysięcy osób.

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana w 2008 r. jako inicjatywa obywatelska przez grupę specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi oraz używającymi narkotyków. W działalność Sieci zaangażowani są zarówno terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy Służby Więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i sami użytkownicy substancji psychoaktywnych.
Od 2014 roku Sieć funkcjonuje jako fundacja, a kluczowe projekty realizujące jej misję skupiają się wokół profilaktyki uzależnień, działalności szkoleniowej, poradnictwa prawnego i socjalnego oraz działalności resocjalizacyjnej w aresztach śledczych. Fundacja prowadzi także współpracę na rzecz innowacji i wymiany najlepszych praktyk z zakresu redukcji szkód oraz racjonalnych polityk narkotykowych na szczeblu miejskim, krajowym oraz międzynarodowym.

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka, przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyki, osób sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i okazjonalnie. Wykorzystując wiedzę, ekspertów, lekarzy, i przede wszystkim samych pacjentów na temat działania legalnych (alkohol) i nielegalnych (narkotyki) substancji psychoaktywnych, promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień.
Wyrażamy nadzieję, że kanał „Wiem co ćpiem” zostanie przywrócony na YouTube. Jego wartość merytoryczna jest nieoceniona, zaś strata byłaby zdecydowanie niekorzystna w obliczu rosnącego w Polsce zjawiska narkomanii.