PROF. KRZYSZTOF KRAJEWSKI DLA DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Dziennik Gazeta Prawna napisał o ubiegłotygodniowej opinii rzecznika generalnego TSUE oraz przypomniał wytyczne dotyczące stosowania art. 62 UoPN przygotowane przez prof. Krzysztofa Krajewskiego, które zostały przez nas opublikowane i rozesłane do wszystkich polskich prokuratur. 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1450532,prawo-ue-ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html?fbclid=IwAR1lGCVBA97YY9up0BWg9rXLoymzBkonw6W_Ny55mr7iUyMLNzvjvQSJQso