Raport z projektu badawczego PSPN na temat karania za posiadanie


powrót do artykułów

Projekt badawczy, w ramach którego powstał niniejszy raport, został zrealizowany przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w okresie od kwietnia 2021 roku do maja 2022 roku. Jego celem było zbadanie funkcjonowania art. 62a ustawy narkotykowej w latach 2011-2021.

Adresatami badania byli prokuratorzy, sędziowie oraz osoby, wobec których prowadzono postępowanie karne z art. 62 u.p.n. z całej Polski. Dodatkowo, przeprowadzone zostały 2 pogłębione wywiady z byłymi funkcjonariuszami policji.

Pierwszym etapem prac empirycznych była realizacja badania kwestionariuszowego (ankietowego) na reprezentatywnej próbie 781 losowo wybranych osób, w tym 223 sędziów, 358 prokuratorów, 200 osób, wobec których toczyło się postępowanie karne na podstawie art. 62 u.p.n. Adresatami badania byli sędziowie wydziałów karnych sądów rejonowych oraz prokuratorzy wydziałów dochodzeniowo-śledczych prokuratur rejonowych w całym kraju.

Dodatkowo, analizie poddano aktualne dane statystyczne, akty prawne oraz raporty na temat stosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Raport z badań w formacie pdf

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.