Zapraszamy do udziału w cyklu ogólnopolskich konferencjach „Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”, które odbędą się w 2024 roku.

Dwudniowe konferencje skierowane będą do dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli i przedstawicieli samorządu gminnego odpowiedzialni za organizację działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Celem konferencji jest podniesienie kompetencji adresatów i rozpowszechnienie wiedzy w zakresie profilaktyki używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz wypracowanie standardów współpracy pomiędzy adresatami konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator zapewni noclegi osobom zamieszkującym w dużej odległości od miejsca konferencji.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”

 

Dzień I

 

9:30 – 10:00               Rejestracja uczestników

10.00                          Otwarcie Konferencji

10.00 – 12.00             Blok I. Standardy profilaktyki opartej na naukowych podstawach.

12.00 – 12.15              Przerwa kawowa

12.15 – 13.15              Blok II. Ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia.

13:15 – 14:15             Blok. III Prezentacja dobrych praktyk w zakresie upowszechniania programów na poziomie lokalnym.

14:15 – 15:00             Lunch

15.00 – 16.00             Blok IV. Prezentacja wybranych programów profilaktycznych z zakresu rekomendowanych.

16.00 – 18.00             WARSZTAT. Standardy w profilaktyce – praca na przykładach.

18:00                          Kolacja

 

 

Dzień II

 

9.00                            Otwarcie II dnia konferencji.

9.00 – 11.00                Blok V. Przegląd skutecznych i nieskutecznych ofert profilaktycznych, które trafią do szkół i samorządów gminnych.

11.00 – 11.15              Przerwa kawowa

11.15 – 12.15              Blok VI. Miejsce zajęć sportowych w profilaktyce.

12.15 – 13.00              Lunch

13.00 – 15.00             Blok VII. Finansowania profilaktyki w gminnych programach.

15.00 – 15.15              Przerwa kawowa

15.15 – 17.15             WARSZTAT. Okrągły stół – co sprawdza się w profilaktyce, a co szkodzi?

17.15                           Zamknięcie konferencji

 

Terminy konferencji:

TERMIN KONFERENCJI

MIASTO, W KTÓRYM ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA

WOJEWÓDZTWA, KTÓRE OBEJMIE ZASIĘGIEM KONFERENCJA

23-24 kwietnia 2024 r.

Kraków

małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

14-15 maja 2024 r.

Warszawa

mazowieckie, łódzkie, lubelskie

24-25 września 2024 r.

Gdynia

pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie

15-16 października 2024 r.

Białystok

warmińsko-mazurskie, podlaskie

7-8 listopada 2024 r.

Wrocław

lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt.

Kontakt:

konferencje2024@politykanarkotykowa.com