Polska Sieć Polityki Narkotykowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychodelicznym
realizuje projekt partyworkingowy „Bezpieczna przestrzeń”. Pracujemy na warszawskich
imprezach i ogólnopolskich festiwalach, gdzie prowadzimy działania z zakresu profilaktyki,
edukacji i redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Zapewniamy
również niezbędne wsparcie osobom, które przeżywają trudne doświadczenia pod wpływem
psychodelików (tzw. psyhelp).


Na naszych stoiskach można skorzystać z materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących
substancji psychoaktywnych, prawa i polityki narkotykowej, bezpiecznego seksu czy profilaktyki
HIV/AIDS. Prowadzimy działania z zakresu profilaktyki selektywnej i edukacji na temat zagrożeń
związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. Jeśli ktoś używa lub
planuje użyć i nie chce zmienić swojej decyzji, edukujemy o możliwie najmniej szkodliwych
sposobach przyjmowania substancji. Rozdajemy także materiały przyczyniające się do redukowania
potencjalnych szkód, takie jak prezerwatywy, gaziki odkażające, sól fizjologiczną, zatyczki do uszu,
testy kolorymetryczne czy filtry węglowe. W prowadzonych przez nas stoiskach można także
dostać wodę z elektrolitami, gumę do żucia, czekoladę i owoce.

W przypadku gdy ktoś chciałby przestać używać substancji lub czuje, że może mieć z tym problem,
informujemy o miejscach i programach, gdzie może uzyskać niezbędną pomoc. Podczas większych
wydarzeń jest również z nami psycholog, psychoterapeuta czy specjalista terapii uzależnień.
Natomiast w momencie, gdy doświadczenie osoby po użyciu substancji (w tym także substancji
psychodelicznych) staje się trudne, zapewniamy jej podstawowe wsparcie na miejscu.
Wszystkie działania realizujemy w oparciu o strategie z zakresu redukcji szkód, czyli najbardziej
skuteczną formę ograniczenia występowania szkód zdrowotnych u osób okazjonalnie zażywających
substancje psychoaktywne. Oferujemy wsparcie wykwalifikowanych partyworkerek_ów w
sytuacjach problematycznych oraz kompletną i aktualną wiedzę na temat bezpieczeństwa
związanego z zażywaniem narkotyków.
Nasze działania są zgodne ze Strategią Antynarkotykową UE 2021-2025 oraz rekomendowane
przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkomanii i Narkotyków (EMCDDA) i Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Za koordynację projektu odpowiada Aleksandra Pałaszewska (email: apalaszewska@politykanarkotykowa.com)

Projekt „Bezpieczna przestrzeń” jest współfinansowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.