Wspieraj Nas

Możesz wesprzeć Polską Sieć Polityki Narkotykowej, korzystając z poniższego modułu, albo wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej z tytułem „darowizna na cele statutowe”. Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UWAGA! Istnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego:

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych)
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych)
 
 

Informujemy, że z dniem  20.11.2023 r. zmieni się nasz numer rachunku bankowego. Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności na nowy numer:
55 1090 1056 0000 0001 5607 3122
 

Wspierając naszą działalność, dokładasz swoją cegiełkę do budowania świadomej i racjonalniej polityki narkotykowowej.

Przelewy on-line:


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media SA

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.Informacja dot. danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej ul. Mazowiecka 11/49 00-052 Warszawa w celu otrzymania podziękowań i informacji o możliwości dalszego wsparcia działalności Fundacji. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej ul. Mazowiecka 11/49 00-052 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem: biuro@politykanarkotykowa.com Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przelewu, w tym odpowiedniego zaksięgowania wpłat na koncie Fundacji a także w celach kontaktowych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.