Agnieszka Sieniawska w programie “Pytanie na śniadanie” – 10.04.2013

Agnieszka Sieniawska – prawniczka programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, przewodnicząca PSPN, wzięła udział w dzisiejszymprogramie “Pytanie na śniadanie” TVP1 i zabrała głos w sprawie powstawania nowych sklepów z dopalaczami.
Zobacz nagranie
Stanowisko Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej w sprawie dopalaczy jednoznacznie upatruje przyczyn powstania zjawiska o tak dużym natężeniu z powodu niezwykle (na skalę europejską) restrykcyjnego prawa narkotykowego. Pokłosiem nieskutecznej polityki narkotykowej jest ogromny popyt na dopalacze w Polsce. Zjawiska dopalaczy nie można
rozpatrywać w oderwaniu od polityki narkotykowej danego państwa, gdyż istnieje pewna zależność – im bardziej liberalna polityka narkotykowa, tym mniejszy popyt na nowe i nieprzebadane substancje takie, jak dopalacze.