Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód

Mamy przyjemność poinformować, że od stycznia 2013 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej działa Międzywydziałowe Koło Badań nad Uzależnieniami oraz Redukcją Szkód. Opiekunką koła ze strony Katedry zgodziła się być mgr biol. Małgorzata Abramowska.
Koło aktywnie uczestniczy w życiu uczelni promując racjonalne podejście do problemu leczenia uzależnień, polityki narkotykowej a także zajmuje się promocją filozofii redukcji szkód w środowiskach medycznych. Działania koła wspiera Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami oraz Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Zdrowia Publicznego.
profil Koła: https://www.facebook.com/forumredukcjiszkod
strona www: http://www.sknuzaleznienia.wum.edu.pl/
Będziemy również bardzo wdzięczni za przekazanie informacji o działalności koła dalej.
Mamy również ogromną nadzieję, że Forum Redukcji Szkód stanie się łącznikiem pomiędzy medycznymi środowiskami akademickim a trzecim sektorem. Wielu studentów i doktorantów jest zainteresowanych stażami, praktykami a także pracą w tematyce uzależnień i redukcji szkód potrzebują jednak informacji. W związku z tym nasza ogromna prośba o stałą wymianę informacji.
A już dziś zwracamy się z prośbą o informację czy są Państwo zainteresowani prowadzeniem bezpłatnych lub płatnych praktyk/staży dla studentów nauk medycznych? Jeśli tak to czekamy na maile ze sprecyzowanymi oczekiwaniami i ofertami organizacji oraz adresem gdzie student można takie zgłoszenie kierować.