Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2013 – część lecznicza

Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych w części leczniczej jest próbą odpowiedzi, dlaczego polski model pomocy i leczenia uzależnień narkotykowych, mimo zaangażowania znacznych zasobów, tak słabo i nieadekwatnie reaguje na potrzeby społeczne. Dlaczego tak bardzo rozmija się z europejską wizją pomocy i w jakim stopniu zależny jest od paru monopolizujących rynek świadczeń organizacji pozarządowych.
Pobierz publikację
Raport dowodzi, że Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016, z powodu nie respektowania go przez NFZ i monopolistów, już teraz skazany jest na porażkę.
Raport pyta, dlaczego dwa razy większe środki finansowe przeznacza się na jedno świadczenie nie będące priorytetem Krajowego Programu i do którego mamy największą dostępność w Europie, niż na trzy świadczenia priorytetowe. Pyta dlaczego, świadczenie to, dostępne jest w dwóch województwach pomorskich, w zakresie szerszym niż w połowie krajów Unii. Raport daje szereg wskazówek, jak szybko i za te same pieniądze zoptymalizować rynek świadczeń, a tym samym uratować Krajowy Program.