Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – przestrzeganie praw pacjenta i dostęp do leczenia

Prezentujemy raport autorstwa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. Monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków. W 2009 r. zespół współpracowników HFPC przeprowadził monitoring przestrzegania praw pacjentów i dostępu do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków.

Badania przeprowadzono w 18 ośrodkach (ponad 20% ogółu) zlokalizowanych w 6 województwach:
mazowieckim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim i śląskim. Ponadto przeprowadzono pogłębione wywiady z 7 byłymi pacjentami różnych ośrodków, obecnie pacjentami poradni ambulatoryjnych. Spośród badanych ośrodków 7 było prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR (ok 39%); 5 przez inne organizacje pozarządowe (28%); organem prowadzącym 4 był samorząd lokalny (22%); 1 był prowadzony przez organizację kościelną (5,5%) i 1 prowadziła osoba prywatna (5,5%).

Pobierz