Zapewnienie opieki i leczenia zakażenia HIV osobom przyjmującym narkotyki

 

Pobierz

Książka ta dedykowana jest osobom napiętnowanym ze względu na używanie narkotyków, szczególnie tym, którzy z powodu braku leczenia HIV i opieki medycznej niepotrzebnie zmarli w następstwie chorób związanych z zakażeniem HIV lub innych konsekwencji przyjmowania narkotyków w iniekcjach.