Konferencja Reshumanae „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”

Na XVIII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” odbyły się dwa panele poświęcone narkotykom. Oto ich fragmenty: “Czego nas uczy portugalska polityka narkotykowa” – Kasia Malinowska-Sempruch, Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej, Open Society Foundations

Drugi panel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
Moderator: Maja Ruszpel, PSPN: Spot nr 1
“Prezentacja programu substytucyjnego w Gdańsku” – prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Dom Sue Ryde

Pierwszy panel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
Moderator: Maja Ruszpel, PSPN: Spot nr 2

Deklaracja Praska – 7 zasad polityki narkotykowej, jako klucz do sukcesu” – Agnieszka Sieniawska, Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, przewodnicząca PSPN
Drugi panel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
Moderator: Maja Ruszpel, PSPN: Spot nr 3