30 kwietnia protest w sprawie OST na Krymie został wysłany do adresata

W dniu dzisiejszym, Polska Sieć Polityki Narkotykowej wystosowała do Przewodniczącego Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu Władimira Konstantinowa oraz do Przewodniczącego Stałej Komisji ds. społecznych, Zdrowia Publicznego i spraw kombatanckich Piotra Zapozhetsa  protest, przeciwko planom zamknięcia programów leczenia substytucyjnego na Krymie. 

Dodatkowo, protest przetłumaczony został na język angielski i rosyjski. Od 8 kwietnia podpisali się pod nim: członkowie Komitetu Sterującego oraz Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, eksperci i specjaliści działający na polu polskiej i międzynarodowej polityki narkotykowej oraz osoby prywatne.

Apel do pobrania