Program Candis

Jest to indywidualny program terapii dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.

Projekt CANDIS jest realizowany w ramach działalności wybranych poradni leczenia uzależnień przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu CANDIS.