Nowy Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2016/2017

 

Pobierz raport

Przedstawiamy kolejny, czwarty już “leczniczy” Raport Jacka Charmasta: Bezdomni i zagrożeni bezdomnością wśród uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Warszawie.

Podobnie jak poprzednie, Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2016-2017, koncentruje się na problemach lecznictwa uzależnień i działań pomocowych, ale ze szczególnym uwzględnieniem tych deficytów systemu opieki, które nie pozwalają skutecznie reagować na wzrost wskaźników wykluczenia społecznego i bezdomności.