Pogotowie narkotykowe w warszawskich akademikach

Jest to projekt, którego pierwsza edycja rozpoczęła się w styczniu 2013 roku. Nasz zespół w składzie dwóch prawniczek oraz dwóch studentek: Agnieszki Sieniawskiej, Katarzyny Łozińskiej, Aleksandry Korcz oraz Igi Jeziorskiej co tydzień odwiedzał akademiki Politechniki oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Realizowaliśmy w nich dyżury polegające na udzielaniu porad prawnych oraz tych z zakresu profilaktyki i redukcji szkód, a także rozdawaniu interesujących materiałów dotyczących narkotyków. Materiały te dotyczą zarówno zagadnień prawnych, w przystępny sposób przedstawiając obecnie obowiązujące przepisy, jak i działania poszczególnych substancji i ryzyka wynikającego z ich używania. Zawierają też namiary na miejsca i instytucje, do których można się zwrócić w razie problemów prawnych bądź zdrowotnych.

Celem projektu było dotarcie do młodych osób mogących mieć kontaktów z narkotykami lub narażonych na ryzyko ich problemowego używania. Jednym z głównym założeń projektu była pracą na zasadach „youth peer” czyli współpracy młodzieży z rówieśnikami. Nasz zespół to osoby młode, studentki lub absolwentki, dzięki czemu wzbudzają większe zaufanie wśród adresatów projektu, rozumieją ich problemy a działania edukacyjne są realizowane poprzez swobodną konwersację. Nasze dyżury cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów, zadawali oni wiele pytań dotyczących używania narkotyków, konsultowali z nami zagadnienia prawne, interesowali się też rozdawanymi przez nas materiałami. Projekt został też dobrze przyjęty przez administracje domów studenckich, według której takie działania są potrzebne. I edycja projektu zakończyła się w czerwcu, wraz z rokiem akademickim.

Dzięki sukcesom akcji zdecydowaliśmy się na realizację II edycji, tym razem koncentrując się na domach studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. II edycja „ Pogotowia Narkotykowego” trwa od stycznia 2014 roku i jak na razie również cieszy się dużym zainteresowaniem.

Projekt finansowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.