Podstawowe informacje nt. medycznego użycia marihuany

Medyczna marihuana znajduje szerokie zastosowanie w chorobach i schorzeniach:

  • Układu oddechowego – np. astmy ponieważ zwiększa przepustowości dróg oddechowych.
  • Chorób oczu, jak jaskra obniża bowiem ciśnienie płynu śródgałkowego.
  • Układu pokarmowego – kannabinoidy mogą służyć jako środki pobudzające apetyt, np. u osób cierpiących na anoreksję. Mają także działanie przeciwwymiotne mogą więc być pomocne przy dolegliwościach takich jak nudności spowodowane chemioterapią. Lek może również pomóc przy podobnych problemach w leczeniu objawów u pacjentów z AIDS.
  • Problemy neurologiczne – przede wszystkim łagodzi odczucia bólowe. Ponadto, jest pomocna pacjentom cierpiącym na stwardnienie rozsiane (SM), chorobę Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i padaczkę: działanie przeciwdrgawkowe kannabinoidów opisano już w 1975. Sugerowano ich stosowanie np. u dzieci z padaczką lekooporną.

    Medyczna marihuana znajduje zastosowanie w następujących krajach:

Stany Zjednoczone, Austria, Czechy, Finlandia, Izrael, Holandia, Portugalia i Hiszpania

    Światowa Organizacja Zdrowia o Cannabis

Światowa Organizacja Zdrowia opisując działanie i wpływ Cannabis na organizm ludzki podkreśla zarówno szkody, jakie mogą wynikać z nadużywania marihuany i haszyszu jak uzależnienie, jak i możliwości zastosowania Cannabis we współczesnej medycynie. „Terapeutyczne działanie kannabinoidów wykazano w kilku kontrolowanych badaniach – na przykład, w stosowaniu ich przy leczeniu nudności i wymiotów, występujących w zaawansowanych stadiach choroby, takich jak choroby nowotworowe i AIDS.”

Eksperci WHO podkreślają także, że „Dronabinol (tetrahydrokannabinol) jest lekiem dostępnym na receptę od ponad dekady w USA”. Zwracają też uwagę na inne zastosowania terapeutyczne kanabinoidów, które znaleźć można w „leczeniu astmy i jaskry, używaniu ich jako lek przeciwdepresyjny czy pobudzający apetyt oraz przeciwdrgawkowy”.

Ponieważ zastosowanie Cannabis we współczesnej medycynie jest ciągle utrudnione z uwagi na fakt, że w wielu krajach świata posiadanie tej substancji jest karane, Światowa Organizacja zdrowia jest zdania, że „badania w tej dziedzinie powinny być kontynuowane” .

http://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/

    Marek Balicki – były Minister Zdrowia o medycznej marihuanie

„Zakaz stosowania marihuany w celach leczniczych Polsce jest niezgodny z Konstytucją. Jeśli są przesłanki do tego, żeby jakąś substancję czy produkt pochodzenia roślinnego stosować do celów leczniczych, to państwo nie ma uprawnień do wprowadzania zakazu. Może jedynie wprowadzać jakieś ograniczenia, jak to zresztą dzieje się w przypadku leków. Nieludzkie jest, kiedy państwo zakazuje stosować substancję, która ma potwierdzone znaczenie terapeutyczne w wielu chorobach.”

    Polski Trybunał Konstytucyjny o medycznej marihuanie

Brak jest uzasadnienia dla zakazu posiadania marihuany, gdy jest to uzasadnione względami medycznymi np. leczenia w stanach terminalnych – ocenił 4 listopada 2014 roku Trybunał Konstytucyjny i zapowiedział w tej sprawie tzw. wystąpienie sygnalizacyjne do ustawodawcy.

Trybunał oceniał przepisy ustawy i przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące karania za uprawę konopi na własny użytek i ich posiadanie po skardze konstytucyjnej mężczyzny skazanego za takie przestępstwo. Jak podkreślił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Piotr Tuleja – Brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi -. Wyjaśnił, że chodzi na przykład problem leczenia w stanach terminalnych.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1277625,Trybunal-Konstytucyjny-poparl-medyczne-uzywanie-marihuany

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Piotr Jabłoński

W naszym przekonaniu ludzie, którzy cierpią na różnego rodzaju choroby, a dla których pomocą mogą być produkty bazujące na marihuanie, powinni mieć do nich dostęp. Nie powinniśmy się kierować żadną ideologią, czy przekonaniami, tylko dobrem pacjenta

http://maciejkowalski.natemat.pl/114885,polaku-lecz-sie-marihuana

W grudniu 2012 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podjął decyzję o dopuszczeniu do obrotu leku Sativex, który zawiera delta-9-tetrahydrocannabinol, czyli chemiczne określenie THC. Decyzja ta pozostaje jednak w sprzeczności z zakazem stosowania marihuany dla celów medycznych. Dotychczas możliwe było tylko importowanie Sativexu zza granicy w wyjątkowych przypadkach. Było bardzo drogie i wymagało specjalnej zgody Ministerstwa Zdrowia. Obecnie, dzięki decyzji Urzędu, Sativex produkowany w Wielkiej Brytanii, będzie pierwszym lekiem tego rodzaju legalnie sprowadzanym i dystrybuowanym w Polsce. Będzie mógł być używany na przykład w leczeniu sklerozy.

Podobnie jak inne leki zawierające psychotropy i toksykanty będzie dostępny na recepty, te zwane różowymi. Kontroluje się w ten sposób takie leki, na przykład pochodne morfiny, które zakładają możliwość nieprawidłowego użytkowania i nadużywania.