Czy Ecstasy może pomóc w leczeniu autyzmu?

Czy Ecstasy może pomóc w leczeniu autyzmu? — przedruk tekstu Davida Jaya Browna

Oryginalny tekst na stronie: http://santacruz.patch.com/articles/can-ecstasy-help-to-treat-autism

Autyzm jest w dużej mierze tajemniczym zaburzeniem rozwoju układu nerwowego, które zazwyczaj objawia się u dzieci przed ukończonym 3 rokiem życia, opóźnienie zdolności w społecznej interakcji i komunikacji.
Istnieje kilka rodzajów autyzmu, które są określane jako “spektrum zaburzeń autystycznych.” Wszystkie te schorzenia charakteryzują się różnym stopniem upośledzenia umiejętności komunikacji i interakcji społecznych oraz ograniczonymi, powtarzającymi się i stereotypowymi wzorcami zachowań.

Dzieci z autyzmem zwykle wydaje się, że są całkowicie pozbawione zainteresowania innymi ludźmi i że mają ogromne trudności w uczeniu się podstawowych umiejętności społecznych. Objawy choroby są często widoczne w pierwszych miesiącach życia, jak wiele dzieci z autyzmem wydają się obojętne wobec innych ludzi, nie nawiązują kontaktu wzrokowego lub udziału w interakcjach społecznych, a zdrowe dzieci, naturalnie się w to angażują.
W ostatnich latach nastąpił duży wzrost liczby zdiagnozowanych przypadków autyzmu na całym świecie. Przyczyny tego są szeroko dyskutowane przez lekarzy, naukowców i rodziców dzieci autystycznych. Centrum Kontroli Chorób w USA szacuje, że częstość występowania zaburzeń autystycznych, szacuje się gdzieś pomiędzy 1 / 500 urodzeń a 1 / 166 urodzeń.

Medycyna konwencjonalna niewiele ma do zaoferowania ludziom cierpiącym na autyzm oraz standardowe metody leczenia są w dużej mierze nieskuteczne. Standardowe leczenie autyzmu ogólnie stanowi kombinację terapii, w tym farmakologicznej i fizykoterapii, modyfikacji zachowania, terapia komunikacji, modyfikacji diety i szeroki wachlarz silnych leków, ale w dużej mierze te działania są nieskuteczne, w tym leki przeciwdepresyjne, uspokajające, używki i leki przeciwpsychotyczne.

Większość osób z autyzmem, w trakcie tradycyjnej terapii wykazują niewielką poprawę, a nowe metody leczenia są bardzo potrzebne. Jedną z obiecujących nowych dróg badań nad autyzmem, która może pewnego dnia zapewnić leczenie dla dorosłych z autyzmem, wymaga użycia psychodelicznego narkotyku MDMA lub “ecstasy”, podawanych w ramach psychoterapii. Badanie to wykazało, że środki te wywołują trwałe uczucie empatii u niektórych osób .

Wielu ludzi, którzy korzystali z MDMA zgłasza, że są bardziej towarzyscy i odczuwają silne uczucie empatii, a efekt psychoaktywnej substancji słabnie po dłużym czasie. Nastąpił istotny przełom w możliwościach użycia MDMA jako możliwego leczenia w lżejszych przypadkach choroby u dorosłych z autyzmem.
David Jentsch z UCLA Center for Autism wie, że MDMA zwiększa przekazywanie neurochemicznego klucza w mózgu zwanego “wazopresyny,”, które jak wiadomo, pośredniczą w kontaktach towarzyskich. W innym badaniu przeprowadzonym przez G.J. Dumont oraz jego kolegów z Uniwersytetu Radboud w Holandii, naukowcy odkryli, że MDMA podnosi poziom oksytocyny, hormonu związanego z uczucia miłości i więzi.

Santa Cruz, oparte na multidyscyplinarne Association for Psychedelic Studies (MAPS) również zgromadził liczne doniesienia od osób o głębokiej formie autyzmu zwanego zespołem Aspergera, dla których MDMA jest pomocne w nauce radzenia sobie w bardziej efektywnym życiu społecznym, których raporty zostały opracowane, aby uzasadnić dalsze badania. Liczba osób z głębokim autyzmem i zespołem Aspergera zgłosiło poprawę po zażyciu MDMA, w kontekst badań…..”
Jeąli chcesz dowiedzieć się więcej na temat badania, możesz wejść na stronę internetową MAPS. : http://www.maps.org/

Aby dowiedzieć się więcej na temat Santa Cruz, kliknij tutaj: http://santacruz.patch.com/search?keywords=catch+the+buzz+and+david+jay+… .