Drug Peace Festiwal, WIEDEŃ

Drug Peace Festiwal, WIEDEŃ, od godz. 12:00 10 Marca 2012 do piątku 16 marca 2012, do godz. 20:00
Pod hasłem “Zajmij UNODC, Wiedeń 2012” krytycy obecnej polityki narkotykowej zjednoczą się podczas najbliższego dorocznego spotkania Komisji ds. Narkotyków. Obecna polityka opiera się na trzech konwencji ONZ.
Pięćdziesiąt lat po spotkaniu ONZ z 1961 r. i podpisaniu Jednolitej konwencji o środkach odurzających, wiadomo, że globalna wojna z narkotykami nie powiodła się i przyniosła wiele niezamierzonych negatywnych konsekwencji na całym świecie. Dostępność do nielegalnych narkotyków wzrosła, a podaż jest tańsza, czystsza i bardziej dostępna niż kiedykolwiek. ONZ ostrożnie szacuje, że obecnie użytkowników narkotyków na całym świecie jest ok. 250 milionów.
Nielegalny przemysł narkotykowy jest już trzecim w kolejności przynoszącym największe zyski na świecie, po żywności i ropie naftowej. Szacuje się go na 450 miliardów dolarów rocznie i jest w całości kontrolowany przez grupy przestępcze.
Światowe koszty wojny z narkotykami, ponoszone głównie przez podatników są nieobliczalne, liczone jako miliardy dolarów rocznie. Szacuje się, że w więzieniach na całym świecie za przestępstwa związane z narkotykami siedzi 10 mln osób, głównie są to “płotki” – użytkownicy i drobni sprzedawcy. Korupcja wśród stróżów prawa i polityków, szczególnie w państwach producenckich i tranzytowych, rozprzestrzeniła się jak nigdy przedtem, zagraża demokracji i społeczeństwu obywatelskiemu. Stabilność, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy jak i prawa człowieka są zagrożone przez następstwa spowodowane wojną z narkotykami. Każdego roku, w imieniu lub z powodu wojny z narkotykami umierają dziesiątki tysięcy ludzi.
http://encod.org/info/DRUG-PEACE-FESTIVAL.html
Drug Peace Festiwal, WIEDEŃ, od godz. 12:00 10 Marca 2012 do piątku 16 marca 2012, do godz. 20:00
Pod hasłem “Zajmij UNODC, Wiedeń 2012” krytycy obecnej polityki narkotykowej zjednoczą się podczas najbliższego dorocznego spotkania Komisji ds. Narkotyków. Obecna polityka opiera się na trzech konwencji ONZ.
Pięćdziesiąt lat po spotkaniu ONZ z 1961 r. i podpisaniu Jednolitej konwencji o środkach odurzających, wiadomo, że globalna wojna z narkotykami nie powiodła się i przyniosła wiele niezamierzonych negatywnych konsekwencji na całym świecie. Dostępność do nielegalnych narkotyków wzrosła, a podaż jest tańsza, czystsza i bardziej dostępna niż kiedykolwiek. ONZ ostrożnie szacuje, że obecnie użytkowników narkotyków na całym świecie jest ok. 250 milionów.
Nielegalny przemysł narkotykowy jest już trzecim w kolejności przynoszącym największe zyski na świecie, po żywności i ropie naftowej. Szacuje się go na 450 miliardów dolarów rocznie i jest w całości kontrolowany przez grupy przestępcze.
Światowe koszty wojny z narkotykami, ponoszone głównie przez podatników są nieobliczalne, liczone jako miliardy dolarów rocznie. Szacuje się, że w więzieniach na całym świecie za przestępstwa związane z narkotykami siedzi 10 mln osób, głównie są to “płotki” – użytkownicy i drobni sprzedawcy. Korupcja wśród stróżów prawa i polityków, szczególnie w państwach producenckich i tranzytowych, rozprzestrzeniła się jak nigdy przedtem, zagraża demokracji i społeczeństwu obywatelskiemu. Stabilność, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy jak i prawa człowieka są zagrożone przez następstwa spowodowane wojną z narkotykami. Każdego roku, w imieniu lub z powodu wojny z narkotykami umierają dziesiątki tysięcy ludzi.
http://encod.org/info/DRUG-PEACE-FESTIVAL.html