Koalicja „Kobiety Przeciw Narkofobii”

Każda z nas, Kobiet – matka, żona, córka, ma wokół siebie bliskie sercu osoby, dla których pragnie, by świat był wolny od takich zjawisk jak wojna czy walka. W ciągu ostatnich lat, oblicze wojny jednak trochę się zmieniło i wypowiadana jest również zjawiskom społecznym, takim jak narkomania.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
„Kobiety przeciw narkofobii”,
która odbędzie się 29 września 2011 o godz. 17:00
w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich,
ul. Krakowskie Przemieście 32
Organizatorzy: Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Polska Sieć Polityki Narkotykowej
w konferencji udział wezmą:

m.in. Wanda Nowicka, prof. Monika Płatek, Kasia Malinowska – Sempruch
oraz Marta Gaszyńska
Na konferencji zostanie powołana Koalicja „Kobiety przeciw narkofobii”,
pod stanowiskiem której, będzie można się również podpisać.
Zapraszamy na naszą stronę, na której znajduje się więcej informacji o naszych działaniach: www.politykanarkotykowa.pl
W 2000 roku politycy większości państw na świecie podjęli wojnę z narkotykami, o której po 10 latach wiadomo, iż nie spełniła zakładanych celów, czyli wyeliminowania podaży oraz popytu na nielegalne substancje psychoaktywne. Okazało się, że hasło „Wojna z narkotykami” jest bardzo pojemne. Znalazła się tam bowiem zarówno przestępczość zorganizowana, nielegalny przemyt, handel, produkcja narkotyków, jak i posiadanie ich na własny użytek, używanie narkotyków i uzależnienie od nich. W raporcie UNODC z 2010 r. specjaliści wskazują, że mimo gigantycznych nakładów przeznaczonych na zwalczanie narkotyków, w ostatnich latach światowa produkcja amfetaminy, metaamfetaminy i jej pochodnych rośnie.
W Polsce, obowiązuje jedno z najbardziej restrykcyjnych praw narkotykowych w UE, gdyż posiadanie każdej, nawet najmniejszej ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawiania wolności do 3 lat. Największe koszta związane z egzekwowaniem polityki narkotykowej ponoszą głównie użytkownicy narkotyków i osoby uzależnione, które traktowane są na równi z przestępcami oraz dilerami. Każda osoba, która otrzymała wyrok za posiadanie narkotyków, automatycznie wpisana zostaje do rejestru skazanych, co utrudnia jej znalezienie pracy, czy wyjazd za granicę gdzie wymagany jest obowiązek wizowy i zaświadczenie o niekaralności (USA, Australia).
Popieramy zmiany w polskim prawie narkotykowym zmierzające w kierunku humanizacji. Nie chcemy, by młodzi Polacy zatrzymani z małą ilością narkotyków trafiali do więzień.
Koalicja Kobiety Przeciw Narkofobii stoi na stanowisku, że:
1.        należy wzorem Portugalii zdekryminalizować posiadanie substancji psychoaktywnych przeznaczonych na własny użytek oraz środki finansowe poświęcane na cel ścigania drobnych przestępstw narkotykowych przeznaczyć na programy profilaktyki uzależnień i edukacji
2.       leczenie substytucyjne (np.: Metadonem) powinno być powszechnie stosowane oraz indywidualnie dostosowane do pacjenta przez lekarzy rodzinnych przepisujących lek na receptę
3.       opowiadamy się za tym, by Polska była krajem wolnym od narkofobii i dyskryminacji, w którym osoby używające narkotyków i uzależnione od nich, były traktowane jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa.