Perspektywy globalnej polityki narkotykowej – Zapraszamy do Łodzi (Krytyka Polityczna)

29 września, godz. 18.00, Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro). Goście: Gabriel Sayegh (Drug Policy Alliance), Anna Maria Burska (prawniczka, Polska Sieć Polityki Narkotykowej). Prowadzenie: Martyna Dominiak (KP)

W USA co 19 sekund dochodzi do aresztowania z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narkotykowego. Zdecydowana większość z nich dotyczy jedynie posiadania niewielkiej ilości środków odurzających. Coraz więcej środowisk głośno mówi o konieczności zmiany polityki prohibicji. W Polsce jest nowe prawo. Trwa dyskusja o jego konsekwencjach, a konsumpcja narkotyków wśród młodzieży nadal rośnie. Najciekawsze propozycje rozwiązań pochodzą z Ameryki Południowej, ale tego reszta świata woli nie dostrzegać. Jakie są perspektywy globalnej polityki narkotykowej? Porozmawiamy o tym z Gabrielem Sayegh’em, dyrektorem nowojorskiego biura Drug Policy Alliance oraz Anną Marią Burską, prawniczką współpracującą z łódzkim oddziałem Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Gabriel Sayegh – dyrektor nowojorskiego biura Drug Policy Alliance, organizacji  postulującej liberalizację prawa narkotykowego (www.drugpolicy.org). Pracował dla Senatu Stanu Waszyngton, gdzie zajmował się m.in. reformą amerykańskiego systemu więziennictwa i zabezpieczeń społecznych oraz handlem międzynarodowym.

Anna Maria Burska – aplikantka adwokacka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK; autorka pracy “Karalność posiadania narkotyków i przymusowości leczenia odwykowego jako podstawy legislacji antynarkotycznej”; była funkcjonariuszka Służby Celnej.