MAREK BALICKI – POLITYK, KTÓREGO POPIERAMY !

Marek Balicki – lekarz, polityk, dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie. Rozpoczynał działalność publiczną po przemianach demokratycznych 1989 r. W latach 80. był działaczem „Solidarności” i struktur opozycyjnych.
Poseł na Sejm RP I i II kadencji, senator RP V kadencji, wiceminister zdrowia w rządzie H. Suchockiej, minister zdrowia w gabinetach L. Millera i M. Belki. Obecnie poseł VI kadencji, członek sejmowych komisji: zdrowia oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Jest osobą, która przyczyniła się do zmiany polskiego prawa narkotykowego na lepsze. W tegorocznych pracach nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zgłosił poprawkę, która po przyjęciu umożliwiłaby medyczne zastosowanie marihuany. Niestety została ona odrzucona. Jest to polityk głoszący racjonalne podejście do polityki narkotykowej z mównicy sejmowej. Jako Polska Sieć Polityki Narkotykowej popieramy Pana posła i apelujemy o oddanie na niego głosu w nadchodzących wyborach parlamentarnych !

Marek Balicki – 2 miejsce na liście SLD w Warszawie

Strona www bloga Marka Balickiego : http://www.balicki.pl/