Powstaje nowa inicjatywa Stowarzyszenia JUMP’93: “Klub Pacjenta”

Program Stowarzyszenia JUMP’93 finansowany przez Miasto ST. Warszawę Logo JUMP’93 jest projektem wychodzącym na przeciw potrzebom pacjentów warszawskich programów substytucyjnych, którym formuła pomocy w ramach programu leczniczego nie do końca odpowiada. Projekt, który nazwaliśmy roboczo Klubem Pacjenta Substytucyjnego ma na celu oderwanie osób uzależnionych od “zaklętego kręgu” swojej choroby poprzez stworzenie miejsca aktywizującego środowisko osób leczących się substytucyjnie lub tych,
którzy chcą zmienić swoje życie, a rygory programu są dla nich zbyt wymagające.

Projekt jest dla wszystkich, którzy chcą uzyskać rzetelną wiedzę na temat narkotyków, profilaktyki i leczenia uzależnień w duchu redukcji szkód i poszanowania praw człowieka. Wszyscy ponadto mogą uzyskać poprzez Klub pomoc psychologiczną, nie materialną pomoc socjalną, także w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomoc prawną.

Będziemy proponować grupy wsparcia dla kobiet, dla osób powyżej 40rż oraz tych, którym trudno “zmieścić się” w jakimkolwiek programie terapeutycznym, a także warsztaty umiejętności psychospołecznych na zamówienie naszych członków i sympatyków. W najbliższy poniedziałek, 8 sierpnia o godz 15 w Centrum Dialogu “My Narkopolacy” przy ul. Chmielnej 26 lok 19 w Warszawie chcemy się spotkać z wszystkimi zainteresowanymi tym projektem, by wspólnie wypracować formułę pasującą nie jak zazwyczaj realizatorom projektu, lecz naszym beneficjentom. W imieniu Stowarzyszenia JUMP’93 serdecznie zapraszamy do współtworzenia Klubu Pacjenta Substytucyjnego!

Ciepło pozdrawiam,
Mirka Straburzyńska (psychoterapeutka i kierowniczka projektu)
Klub Pacjenta Substytucyjnego będzie funkcjonował pod adresem:
Marszałkowska 85
00-683 Warszawa