Informacja prasowa: Rada Programowa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Informacja prasowa: Rada Programowa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Aby wzmocnić i przyspieszyć działania ukierunkowane na racjonalizację i humanizację prawa narkotykowego oraz reformę lecznictwa Polska Sieć Polityki Narkotykowej, w ramach powstałej Rady Programowej zaprosiła do współpracy wybitnych ekspertów z dziedziny polityki narkotykowej, terapii i praw człowieka Zaproszeni eksperci to: prof. Jerzy Vetulani – neurobiolog, prof. Krzysztof Krajewski – kierownik Katedry Kryminologii UJ, dr Ewa Woydyłło – psycholog, terapeutka uzależnień, dr Marek Balicki – lekarz psychiatra, były Minister Zdrowia, dr Piotr Kładoczny – prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ewa Wanat – dziennikarka oraz Piotr Pacewicz – dziennikarz.

W tym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie Rady. Dyskusja członków Rady skoncentrowała się na najistotniejszych kwestiach, zarówno prawnych, jak i leczniczych. Jak mówił prof. Krzysztof Krajewski – Po nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2011 roku można zastanawiać się nad dalszymi zmianami w prawie narkotykowym, w tym przekwalifikowaniem posiadania cannabis w wykroczenie (wzorem prawa obowiązującego w Czechach).-

Dr Piotr Kładoczny zasugerował więc by Polska, wzorem innych państw europejskich, stworzyła tabelę wartości granicznych posiadanych narkotyków, która precyzyjnie definiowałaby, czym są znaczne i nieznaczne ilości, a to w efekcie ułatwiałoby pracę policji.
Dzięki tabeli student posiadający – przykładowo jedynie 1 gram marihuany – nie byłby traktowany jak potencjalny przestępca. Efekt takiej zmiany, to nie tylko oszczędności w budżecie państwa tych środków, które przeznaczane są na ściganie, ale przede wszystkim nie kryminalizowanie młodych ludzi. – podkreślił dr Kładoczny.

Członkowie Rady zwrócili też uwagę na konieczne zmiany w lecznictwie – Należy zróżnicować ofertę terapeutyczną. – podkreślała dr Ewa Woydyłło – Potrzebne są programy psychoedukacyjne, a abstynencja nie może być jedynym celem terapii, ponieważ w wielu wypadkach nie jest ona konieczna – na przykład, kiedy mówimy o osobach używających narkotyków rekreacyjnie; a w wypadku osób uzależnionych bywa nieosiągalna. Mamy przestarzały model leczenia osób uzależnionych od narkotyków i trzeba go zmienić- podkreśliła dr Woydyłło.

– Mówiąc o reformach w obszarze zdrowia, trzeba pamiętać, że konieczne jest też wprowadzenie medycznej marihuany. – dodał Marek Balicki. – Pomaga ona przy takich chorobach jak stwardnienie rozsiane, a w chorobach nowotworowych łagodzi ból. Na świecie używanie marihuany do celów leczniczych staje się standardem.- Profesor Jerzy Vetulani zwrócił zaś uwagę na zjawisko narkofobii panujące w Polsce – W wielu publicznych debatach na temat nielegalnych narkotyków dominują emocje i przesądy. – mówił – Tymczasem, marihuana, tak jak morfina, ma swoje miejsce w medycynie i nie można udawać, że chorym nie pomaga. To karygodne, że państwo zabrania im dostępu do tego leku, a w majestacie prawa zezwala na sprzedaż papierosów i alkoholu.– dodał prof. Vetulani.

Rada Programowa będzie się spotykać regularnie, a dzięki wiedzy i doświadczeniu jej członków, wpierać kolejne kroki mające na celu reformę polskiej polityki narkotykowej.
Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana, jako inicjatywa obywatelska w 2008 roku przez grupę specjalistów pracujących z uzależnionymi od narkotyków. Są w niej terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz użytkownicy środków psychoaktywnych. Razem działają na rzecz zmiany prawa narkotykowego w Polsce – jednego z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Organizacja zarządzana jest kolegialnie poprzez Komitet Sterujący w składzie: Agnieszka Sieniawska – Przewodnicząca, Marek Zygadło, Marta Gaszyńska, Grażyna Konieczny, Mirosława Straburzyńska, Grzegorz Wodowski, Jacek Charmast.

Więcej informacji:
Maja Ruszpel
Rzeczniczka Prasowa
Polska Sieć Polityki Narkotykowej
Tel. 606 662 355
mruszpel@politykanrkotykowa.com