Jak działa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii