Koncert Jubileuszowy 55 lecia pracy artystycznej Marka Gaszyńskiego

Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenie JUMP’93 są partnerami Koncertu Jubileuszowego, który jest uhonorowaniem 55 lat pracy dziennikarskiej i twórczej Marka Gaszyńskiego w Polskim Radiu SA.

W 2010 r. Marek Gaszyński wspierał nasze działania zmierzające w kierunku zmian w polskim prawie narkotykowym uczestnicząc w licznych konferencjach, eventach, był inicjatorem Listu Otwartego Polskich Artystów do Marszałka Grzegorza Schetyny o przyspieszenie prac nad nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prywatnie, ojciec borykający się z uzależnieniem córki, która po ukończeniu, z sukcesem, terapii substytucyjnej obecnie pracuje na rzecz zmiany polskiego restrykcyjnego prawa narkotykowego oraz prowadzi organizację pacjencką.

Jednym z motywów przewodnich Jubileuszu, jest właśnie siła rodziny i pokoleniowość, które podkreślają ważność tradycji rodzinnych również w kontekście profilaktyki uzależnień, redukcji szkód oraz polityki narkotykowej.

Koncert odbędzie się 17 kwietnia 2014 r. o godz. 19:00 w Studio Koncertowym Polskiego Radia, im. W. Lutosławskiego przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie.

W trakcie koncertu wystąpią rodziny:

Miśkiewiczów, Sióstr Przybysz, Braci Zielińskich (Skaldowie) oraz goście specjalni.

W holu Studia Koncertowego będę wystawione eksponaty Muzeum JAZZU oraz będzie możliwość zapoznania się z meteriałami edukacyjnymi z zakresu polityki narkotykowej i profilaktyki uzależnień.

Bilety dostępnne w sklepie internetowym Polskiego Radia http://sklep.polskieradio.pl/Products/12274-20140417-jubileusz-55-lecia-pracy-artystycznej-marka-gaszynskiego.aspx

Organizatorzy:

 

 

Sponsorzy:

 

 

Patroni:

Partnerzy:

 

 

Strona wydarzenia na FB – zapraszamy!

https://www.facebook.com/events/1434409423465118/?ref_dashboard_filter=upcoming