Krzysztof Grabowski przedstawicielem PSPN w krakowskiej KDO

Krakowska filia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej jest reprezentowana przez prawnika Krzysztofa Grabowskiego na Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie. Krzysiek zadba by głos PSPN, w tym postulaty Deklaracji Warszawskiej były wdrażane także w Krakowie!

Projekt informatora NGO w KDO Kraków

1. Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo”Apetyt Na Życie”
ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów
www.ApetytNaZycie.org
e-mail: info@apetytnazycie.org
tel.+48 781 946 795

2. Fundacja HELPFUL HAND
ul. Kalwaryjska 32/11
30-504 Kraków
www.fundacjahh.org
e-mail: helpful.hand@wp.pl
tel. 12 341 50 36, +48 600 125 233

3. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Dunajewskiego 5/29
(oficyna, wejście D, parter)
31-133 Kraków
www.fundacja-hipoterapia.pl
e-mail: fundacja@hipoterapia.info.pl
tel. +48 726 301040

4. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
ul. Celna 6
30-507 Kraków
www.mukowiscydoza.pl
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
tel. 12 292 31 80

5. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
ul. Marii i Bolesława Wysłouchów  37 lok. 1
30-611 Kraków
www.politykanarkotykowa.pl
e-mail: kgrabowski@politykanarkotykowa.com
tel. + 48 668 151123

6. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi
i Nowotworami
os. Albertyńskie 16/18
31-852 Kraków
www.podarujzycie.org
e-mail: fundacja@podarujzycie.org
tel. 12 647 38 37

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
ul. Okólna 14 m 34
30-684 Kraków
www.przebisnieg.org
e-mail :info@przebisnieg.org

8. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka
ul. Starowiślna 25/19
31-038 Kraków
www.fundacja-emeryt.info
e-mail: kontakt@fundacja-emeryt.info
tel. 12 421 16 27

9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
ul. Wilczy Stok 12
30-237 Kraków
www.osod.info
e-mail: osod@osod.info
tel. 12 625 46 13

10. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw”
ul. Ściegiennego 73/19
30-830 Kraków
www.wyjdznaprzeciw.blogspot.com
e-mail: elakrak@poczta.onet.pl
tel. + 48 602 108 717

11. Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych “Abraham i Sara”
ul. Nowosądecka 41
30-683 Kraków
www.abrahamisara.pl
e-mail: stowarzyszenie@abrahamisara.pl
tel.+ 48 881 206 661

12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie
Kalwaryjska 32/11
30-504 Kraków
www.ptsr.org.pl/kraków

13. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
ul. Zielony Dół 4
30-228 Kraków
www.unicorn.org.pl

14. Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im. Dobrego Pasterza
Dobrego Pasterza 49
31-416 Kraków