Oświadczenie Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenia JUMP’93

Oświadczenie

 

W związku z toczącą się publicznie dyskusją, a jednocześnie w odniesieniu do  krytycznych głosów kierowanych przez członków Zarządu Głównego MONAR i niektórych przedstawicieli tego Stowarzyszenia ( m. in. Oświadczenia dostępne na stronie http://www.monar.org/czytelnia/aktualnosci/oswiadczenie-zg-monaru-w-sprawie-publikacji-jacka-charmasta ; wypowiedzi prasowe http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/978719,monar-polemizuje-z-raportem-na-temat-leczenia-osob-uzaleznionych-rozmowa-z-psychologiem,id,t.html) wobec poświęconej leczeniu części Raportu Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, której autorem jest Jacek Charmast informujemy, że zarówno treść Raportu jak i wypływające z niego wnioski są oficjalnym stanowiskiem Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenia JUMP 93.

W związku z wykorzystywaniem do podważania zarówno treści raportu jak i instytucji Rzecznika Praw Osób Uzależnionych osobistych relacji i osobistego sporu pomiędzy Stowarzyszeniem MONAR i autorem leczniczej części Raportu – Jackiem Charmastem , apelujemy, aby krytykę sprowadzić na należne jej, wyłącznie merytoryczne tory, bo tylko takie zarzuty stanowić mogą podstawę dobrej, rzetelnej dyskusji i wymiany zdań.

Oświadczamy, że Raport jest wyrazem naszej troski o aktualny stan lecznictwa, opieki zdrowotnej i psychoterapeutycznej nad osobami uzależnionymi, jest wynikiem głębokiej analizy faktów stanu obecnego (źródła danych:  dane NFZ dot. zawartych umów, dane Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Problemów Narkotykowych, strony internetowej Monaru i inne).

Jednocześnie oświadczamy, iż Raport nie jest w żadnym wypadku atakiem na jakąkolwiek istniejącą organizację.

Przypominamy też, że PSPN została powołana jako inicjatywa obywatelska w 2008 roku, przez grupę specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków i zajmujących się problematyką narkotykową : terapeutów, lekarzy, prawników, pracowników służby więziennej, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz użytkowników substancji psychoaktywnych, zaś instytucja Rzecznika Praw Osób Uzależnionych  powołana została 26 czerwca 2009 roku, przez Stowarzyszenie JUMP’93 w porozumieniu z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i tym samym posiada prawo zarówno do analizy sytuacji systemu lecznictwa jak i występowania w imieniu osób uzależnionych.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Sterujący  Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Zarząd  Stowarzyszenia JUMP’93