W tygodniku “Kultura Liberalna” o polityce narkotykowej, regulacjach prawnych i samych narkotykach.

W  bieżącym numerze Kultury Liberalnej podejmujemy temat polityki narkotykowej. Temat  ten ujmujemy z kilku perspektyw, co wiąże się między innymi z wielogłosem specjalistów, których poprosiliśmy o komentarze. 

Wśród autorów tekstów znajdują się m.in.: Monika Płatek (prawniczka, feministka), Jerzy Vetulani (psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik)  oraz Artur Domosławski (dziennikarz, reporter tygodnika “Polityka”,  autor raportu o polityce narkotykowej w Portugalii).
Piszemy o tym, jak polskie prawo reguluje zagadnienia związane z narkotykami, wskazujemy na błędy prawodawcy i stosowanie prawa karnego jako mechanizmu rozszerzenia społecznej kontroli. Próbujemy oswoić narkotyki, pokazując co nauka de facto rozumie pod tym pojęciem, zwracamy uwagę, że to co naprawdę groźne w substancjach psychoaktywnych, to nieadekwatna często do konkretnej sytuacji panika, będącą reakcją na ich społeczną obecność. Podejmujemy również zagadnienia wykraczające poza polską rzeczywistość, ukazujemy paradoksalne stosunki liberalnego podejścia państwa do narkotyków.

Więcej na tej stronie