Poradnia czy ośrodek?

Przed podjęciem terapii uzależnień wiele osób staje wobec pytania co będzie dla nich lepsze, skuteczniejsze, korzystniejsze – poradnia czy ośrodek? Przygotowywanie do życia w hermetycznych warunkach, choćby najlepszych ośrodków długoterminowych obarczone jest niebezpieczeństwem, które amerykanie nazywają „pułapką drzwi obrotowych”.
Powrót do naturalnego środowiska, choćby po dwóch latach świetnego funkcjonowania w cieplarnianych warunkach, w większości przypadków kończy się powrotem do znanych i lubianych zachowań z przeszłości. W interesie pacjentów należy dostosować model pomagania osobom mającym problemy wynikające z faktu przyjmowania środków odurzających do aktualnych ich oczekiwań. Osoby mające problemy ze środkami psychoaktywnymi innymi niż alkohol, czy uzależnienie od leków można z powodzeni em leczyć w systemie ambulatoryjnym, jak to się dzieje w przypadku osób uzależnionyc h od alkoholu. Więcej w załączonym dokumencie. Autor: Robert Rutkowski

Robert Rutkowski – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, edukator profilaktyki uzależnień, przewodniczący Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, założyciel Grupy Medycznej Vertimed.