Publikacje “The Lancet”

Prezentujemy dwie publikacje prestiżowego pisma medycznego The Lancet poświęcone tematyce HIV/AIDS oraz problematyce HIV wśród osób używających narkotyków.

12 mitów o HIV/AIDS i osobach używających narkotyków


1. Użytkownicy narkotyków nie przestrzegają zaleceń dotyczących leczenia.
2. Osoby używające narkotyków nie reagują tak dobrze na leki antyretrowirusowe jak pacjenci nieużywający narkotyków.
3. Trudno prowadzić badania wśród użytkowników narkotyków, ponieważ rzadko kiedy uczestn iczą oni w badaniach aż do ich zakończenia, tym samym …

Wybór tekstów

Czas działać: kompleksowa strategia dotycząca HIV wśród osób używających narkotyków.

Opublikowane wyniki badań przeprowadzonych wśród osób używających narkotyków wykazały, iż możliwe jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV w tej grupie. Poniżej przedstawiamy je i wskazujemy na związki między naukami biomedycznymi, zdrowiem publicznym i prawami człowieka…