Zaproszenie do składania wniosków – studia przypadków dotyczące polityki narkotykowej

Civil Society Forum on Drugs – grupa ekspercka pracująca przy Komisji Europejskiej – ogłosiła konkurs dla europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego na studium przypadku nt. pozytywnych i negatywnych przykładów funkcjonowania polityki narkotykowej.

Civil Society Forum on Drugs (CSF) składa się z 45 organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Civil Society Organisations – CSO) pochodzących z całej Europy i reprezentujących różne gałęzie polityki narkotykowej oraz różne stanowiska w tych dziedzinach. CSF aktywnie wspiera wdrażanie Planu działań UE w zakresie środków odurzających na szczeblu krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem Forum jest stworzenie platformy zorganizowanego dialogu między Komisją Europejską a społeczeństwem obywatelskim, wspierającej formułowanie i wdrażanie polityki narkotykowej w oparciu o praktyczne rozwiązania i problemy.
Studia przypadków pomogą zidentyfikować praktyczne aspekty zaangażowania w politykę narkotykową na szczeblu krajowym — ukazują przykłady dobrych praktyk oraz wyzwania związane z zaangażowaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Warunki zgłoszenia

Zgłoszenia wysyła się na adres e-mail podany w formularzu poniżej.
Przewiduje się udzielenie stypendiów dla ośmiu studiów przypadków – po cztery w dwóch kategoriach:
1. Przykłady dobrych praktyk
2. Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Zgłaszający powinni:

  • być podmiotami prawnymi, uprawnionymi do czerpania środków ze źródeł państwowych i unijnych
  • pochodzić z państwa europejskiego (państwo członkowskie UE, państwo przystępujące, kandydujące lub potencjalne państwo kandydujące)

Szczegółowe kryteria:

KATEGORIA 1 – Przykłady dobrych praktyk

Pobierz formularz 1

Ogólny cel

Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w politykę narkotykową na poziomie krajowym.

Co należy zrobić?

Stworzyć studium przypadku w języku angielskim, o objętości min. 3000 słów, przygotowany według uzgodnionego szablonu.

Szczegółowe kryteria pozytywnych studiów przypadku:
– Zrealizowana aktywność/działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
– Aktywność/działania są powiązane z konkretnymi tematami Action Plan’u UE.
– Aktywność/działania mogą służyć jako przykład dobrych praktyk i inspiracji dla innych.
– Aktywność/działania mają pozytywny wydźwięk lub wynik (pewne czynniki sukcesu można zidentyfikować i udostępnić).

Wsparcie

Stypendium w wysokości 800 EUR przypadające na jeden raport.

KATEGORIA 2 – Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Pobierz formularz 2

Ogólny cel

Identyfikacja i rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z zaangażowaniem organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizowanie i tworzenie polityki narkotykowej na poziomie krajowym.

Co należy zrobić?

– przedstawić analizę problemu i krótki opis wdrożenia Planu działania UE (Action Plan),
– zorganizować spotkania dotyczącego dialogu politycznego z kluczowymi zainteresowanymi stronami,
– dostarczyć raport końcowy, (5000 słów w jęz. angielskim) przygotowany według uzgodnionego szablonu.

Szczegółowe kryteria dla krajowych działań społeczeństwa obywatelskiego:
– Aktywność/działania związane z rzecznictwem nie zostały jeszcze przeprowadzone.
– Aktywność/działania są powiązane z konkretnymi tematami planu działania UE w zakresie narkotyków.
– Aktywność/działania może służyć jako przykład dobrych praktyk i inspiracji dla innych

Działania społeczeństwa obywatelskiego obejmują:
• analizę problemu
• rozwój działania/strategii
• wdrożenie działania strategii
• ocenę i raportowanie
• faza realizacji obejmuje organizację spotkania dotyczącego dialogu politycznego
• zakwalifikowane organizacje otrzymają bieżące wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu ich strategii.

Wsparcie

Stypendium w wysokości 2500 EUR za studium przypadku, wliczając organizację spotkania w sprawie dialogu.