Pożegnanie przyjaciela

10 sierpnia 2018 r. w wypadku motocyklowym zginął nasz przyjaciel,
kolega, współpracownik, wspaniały człowiek, A rtur Lutarewicz.
Jego zaraźliwy uśmiech dawał nadzieję, jego cie płe słowa zawsze
przynosiły ulgę tym, którzy nie radzili sobie ze światem. Dla
organizacji współpracujących z Arturem, jest to ogromna strata, był
jednym z najlepszych pedagogów, wspaniałym terapeutą i człowiekiem,
który rozumiał swoich podopiecznych…

ARTUR LUTAREWICZ był wieloletnim członkiem Zespołu Społecznego
Komitetu ds. AIDS, Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
nr 2 “KĄT”, Doradcą w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym,
szkoleniowcem, pedagogiem, psychologiem.

Z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Stowarzyszeniem JUMP’93,
jako ekspert, współpracował od 2008 roku, brał udział w
organizowanych przez nasze organizacje Okrągłych Stołach, debatach,
spotkania, eventach. Wspólnie opracowaliśmy rekomendacje dla
więziennictwa dotyczące leczenia substytucyjnego. Cały czas wspierał
nasze działania, wspólnie szkoliliśmy więzienną służbę
medyczną, konsultowaliśmy treść nowelizacji ustaw narkotykowych oraz
rozporządzeń dot. leczenia substytucyjnego. Arturze, będzie nam
bardzo brakowało Twojej mądrości i merytorycznego wkładu.

A tak po ludzku, będzie nam brakowało wspaniałego człowieka i
przyjaciela.

Żegnaj przyjacielu, na zawsze w naszych myślach i sercu

Na ręce rodziny i całego Społecznego Komitetu ds. AIDS (SKA),
składamy najszczersze kondolencje.