Medyczna marihuana – jak i gdzie zdobyć?

Zgodnie z nowymi przepisami medyczną marihuanę może przepisać każdy lekarz. To od niego zależeć będzie, czy w danym przypadku do leczenia pacjenta zostanie zalecona medyczna marihuana czy też inne lekarstwo. Problemem jednak jest fakt, iż w polskich aptekach leki na bazie marihuany są jeszcze niedostępne.

Wiąże się to z potrzebą rejestracji i dopuszczenia do obrotu surowców potrzebnych do wytwarzania takich leków. W obecnej chwili w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych trwa procedura rejestracyjna, gdy zostanie pomyślnie zakończona, konopie medyczne będą dostępne w aptekach. Do tego czasu dla osób potrzebujących medycznej marihuany pozostaje import docelowy leku z zagranicy.

Żeby uzyskać zgodę ministra zdrowia na sprowadzenie leku z zagranicy należy złożyć wniosek zwany zapotrzebowaniem.

Zapotrzebowanie na leki z zagranicy może wystawić:

• szpital,
• lekarz, który prowadzi leczenie poza szpitalem.

Ważne jest udowodnienie, iż terapia z zastosowaniem medycznej marihuany jest najbardziej odpowiednia i najskuteczniejsza w danym przypadku (zazwyczaj chodzi o to, iż inne metody nie przyniosły efektów).

Każde zapotrzebowanie musi zostać zatwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (krajowego bądź wojewódzkiego). Na potwierdzenie zapotrzebowania konsultant ma 7 dni od dnia jego otrzymania.

Jak długo to trwa?

Minister zdrowia podejmuje decyzję co do zasadności sprowadzenia leku z zagranicy w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zapotrzebowania.

Po uzyskaniu zgody ministra zdrowia masz 60 dni na przekazanie zapotrzebowania do realizacji przez aptekę. Apteka sprowadza lek za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej.

Uwaga! Minister zdrowia wydaje pozwolenie na sprowadzenie leku z zagranicy, ale nie ma wpływu na to, jak szybko zostanie sprowadzony lek. Zajmują się tym hurtownie farmaceutyczne oraz apteki i to one określają czas oczekiwania.

Niestety, za medyczną marihuanę sprowadzoną w trybie importu docelowego najczęściej trzeba płacić samemu. Choć Minister Zdrowia wydał zezwolenia na niektóre produkty jak np. leki przeznaczone dla dzieci chorych na padaczkę lekooporną, to dotychczas w większości przypadków decyzje w sprawie refundacji były negatywne.

Więcej informacji

Informacja nt. importu docelowego oraz formularze do pobrania na stronie Ministerstwa Zdrowia
Numery telefonów, pod które należy dzwonić w sprawach importu docelowego:

• (22) 634-94-42
• (22) 634-94-19

Numery telefonów, pod które należy dzwonić w sprawach objęcia refundacją leków sprowadzonych z zagranicy:

• (22) 634-96-79
• (22) 634-93-06
• (22) 634-95-08
• (22) 634-93-41

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381)