Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii

Pobierz publikacje

Publikacja niniejsza stanowi kompendium wiedzy na temat rozwiązywania problemów narkotykowych dla wielu grup zawodowych i społecznych m. in. dla samorządowców, nauczycieli pracowników służb społecznych, policjantów i innych. Autorzy publikacji będący praktykami, którzy na co dzień pracują w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, pomocy osobom uzależnionym bądź w instytucjach samorządowych lub rządowych opracowali zagadnienia bardzo wszechstronnie, czyniąc publikację podręcznikiem w wielu dziedzinach.
Danuta Janusz, Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii, Certyfikowany Specjalista w zakresie PiRPA

Książka zawiera analizy dotyczące wielowymiarowych strategii w zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych, jakie mogą występować w lokalnych społecznościach. Ważnym uzasadnieniem do wydania książki jest to, że zaprezentowane w niej zagadnienia zostały poparte źródłami obowiązującego prawa oraz aktualną literaturą przedmiotu (…) Skuteczne działania w obszarze przeciwdziałania narkomanii wymagają bowiem dokładnego rozpoznania zarówno jej przejawów, jak również skutecznych sposobów jej zapobiegania i/lub redukowania konsekwencji jej występowania.
Dr hab. Iwona Niewiadomska, Instytut Psychologii KUL

Publikacja wydana w ramach realizowanego przez PSPN zadania Narodowego Programu Zdrowia „Wojewódzkie konferencje na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień”.