Europejski Raport Narkotykowy 2020 – najważniejsze kwestie

Właśnie zostało opublikowane Streszczenie najważniejszych kwestii Europejskiego Raportu Narkotykowego 2020, które zawiera zbiór głównych ustaleń wynikających z najnowszej analizy sytuacji narkotykowej w Europie przeprowadzonej przez EMCDDA, wybranych pod kątem ich znaczenia dla polityki i ogólnego interesu. W Raporcie zamieszczono również zestaw najistotniejszych tabel pochodzących z rocznego Biuletynu Statystycznego EMCDDA.

Kluczowe kwestie poruszane w Raporcie to:

 • Coraz częstsze przechwytywanie dużych dostaw.
 • Coraz istotniejsza rola kokainy w kontekście europejskiego problemu narkotykowego.
 • Obawy związane z możliwością częstszego używania heroiny i istniejącymi konsekwencjami takiego działania.
 • Zrozumienie wpływu konopi indyjskich o dużej sile działania i nowych produktów na zdrowie publiczne.
 • Większa i zróżnicowana produkcja narkotyków w Europie.
 • Stała dostępność produktów z MDMA o wysokiej sile działania przypomina o konieczności zwiększenia poziomu świadomości wśród użytkowników.
 • Coraz bardziej złożona sytuacja na rynku środków odurzających stwarza wyzwania regulacyjne i stanowi zagrożenie dla zdrowia.
 • Konieczność wprowadzenia nowych narzędzi i innowacyjnych strategii służących zwiększeniu skali leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C.
 • Przedawkowanie narkotyków coraz częściej kojarzone jest ze starzejącą się grupą osób.
 • Nowe substancje psychoaktywne stanowią coraz poważniejszy problem.
 • Pojawienie się nowych syntetycznych opioidów stanowi niepokojący przykład nieustannej zdolności adaptacyjnej rynku.

Polecamy zapoznać się z całym Raportem: