PSPN wraz z ponad 100 innymi organizacjami podpisało list otwarty wzywający do zmian polityk narkotykowych państw ONZ

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji International Drug Policy Consortium (IDPC) przygotowało list otwarty do dyrektor Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) Ghada Fathi Waly. List wzywa państwa członkowskie do zmiany polityk narkotykowych i praktyk, które naruszają prawa człowieka i przyczyniają się do utrwalenia wykluczenia i dyskryminacji. List podpisało ponad 100 organizacji z całego świata, w tym Polska Sieć Polityki Narkotykowej, jako jedyna organizacja z Polski. 

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka odbywa się pod hasłem “Recover better. Stand Up for Human Rights” i kładzie nacisk na stosowanie standardów praw człowieka w celu zwalczania zakorzenionych, systemowych i międzypokoleniowych nierówności, wykluczeń i dyskryminacji. Jest to idealny moment, aby UNODC podkreśliło swoje zaangażowanie w promowanie polityk narkotykowych, które szanują, chronią i są w pełni zgodne z prawami człowieka. Szczególnie podkreślony jest też wpływ trwającej pandemii COVID-19.

Wśród najważniejszych postulatów zawartych w liście są: 

  • pełne zniesienie kary śmierci,
  • zakończenie pozasądowych zabójstw popełnianych w imię kontroli narkotyków,
  • zamknięcie przymusowych ośrodków detencyjnych,
  • zapewnienie przystępnej cenowo i odpowiednio finansowanej redukcji szkód,
  • rozwiązanie kwestii przepełnionych więzień,
  • zadbanie, aby osoby używające narkotyków nie były arbitralnie zatrzymywane, torturowane lub maltretowane,
  • zaprzestanie karania za używanie narkotyków oraz posiadanie i uprawę na własny użytek,
  • polityka narkotykowa powinna uwzględniać perspektywę płci.

  • Zapraszamy do zapoznania się listem otwartym w całości: