Informacje o polskim prawie narkotykowym i miejscach pomocowych | інформація про польське законодавство про наркотики та заклади допомоги

W ostatnich tygodniach miliony osób zostało zmuszonych do ucieczki z Ukrainy – wśród nich znajdują się również osoby używające substancji psychoaktywnych, osoby w kryzysie uzależnienia czy osoby żyjące z wirusem HIV. Jakie jest prawo narkotykowe w Polsce? Jak dostać się do programu leczenia substytucyjnego? Gdzie uzyskać bezpłatne wsparcie psychologiczne? Przedstawiamy najpotrzebniejsze informacje z zakresu prawa narkotykowego i miejsc pomocowych w dwóch językach: polskim i ukraińskim.

За останні тижні мільйони людей були змушені залишити Україну – серед них є ті, які вживають психоактивні речовини, переживають кризу залежності, або люди які живуть з ВІЛ. Які закони у Польщі стосовно наркотиків? Як потрапити до програми замісної терапії? Де отримати безкоштовну психологічну підтримку? Ми надаємо найнеобхіднішу інформацію про закони стосовно наркотиків та місця допомоги двома мовами: польською та українською.

Prawo narkotykowe w Polsce

Posiadanie substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i nikotyna jest w Polsce nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat (lub więcej, gdy posiada się znaczną ilość), karą grzywny lub ograniczenia wolności (prace społeczne).

Jeśli czyn został popełniony przez osobę, która ukończyła 13 lat, ale jeszcze nie ukończyła lat 17, to postępowanie jest prowadzone przez sąd rodzinny. Sąd może wydać postanowienie np. o udziale osoby w programie profilaktycznym lub poddaniu jej oddziaływaniom wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Jeśli natomiast czyn został popełniony przez osobę powyżej 17 roku życia, stosuje się wobec niej art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeśli posiada się tzw. nieznaczną ilość przeznaczoną na własny użytek, można powołać się na art. 62a, wedle którego postępowanie może zostać umorzone. Dlatego jeśli posiadałeś nieznaczne ilości narkotyków, zawsze żądaj od prokuratora umorzenia postępowania.

Jeśli doświadczasz problemów związanych z używaniem narkotyków lub jesteś osobą w kryzysie uzależnienia, a zostały przy Tobie znalezione nielegalne substancje psychoaktywne, to prokurator może skierować Cię na leczenie. Mówi o tym art. 72 upn, który pozwala na skierowanie do odpowiedniego programu leczniczego lub profilaktyczno-edukacyjnego bez konieczności skazywania.

Jeśli posiadasz problemy prawne w związku z narkotykami, skontaktuj się z nami. Możesz uzyskać u nas darmową poradę prawną, socjalną i zawodową: biuro@politykanarkotykowa.com, www.politykanarkotykowa.pl

Закон про наркотики в Польщі

Зберігання психоактивних речовин, крім алкоголю і нікотину, в Польщі заборонено законом і карається позбавленням волі строком до 3 років (або більше, при зберіганні значної кількості), штрафом або обмеженням волі (громадські роботи).

Якщо дія вчинена особою, від 13 до 17 років, розгляд проводиться судом у сімейних справах. Суд може постановити, наприклад, що особа повинна взяти участь в профілактичній програмі або реабілітації.

Якщо ж дія була вчинена особою старше 17 років, то дана дія кваліфікується відповідно до Статті 62 Закону «Про протидію наркоманії». Якщо у вас є так звана незначна кількість, призначена для власного вживання, ви можете посилатись на Ст. 62а, згідно якої провадження у справі може бути припинено. Тому, якщо у вас є незначна кількість наркотиків, завжди вимагайте у прокурора припинення провадження у справі.

Якщо ви маєте проблеми з вживанням наркотиків, перебуваєте у стані залежності або маєте при собі заборонені психоактивні речовини, прокурор може направити вас на лікування. Про це йдеться у Статті 72 Кримінального кодексу, яка дозволяє направляти до відповідних лікувальних або навчально-просвітницьких програм, без необхідності винесення вироку.

Якщо у вас виникли юридичні проблеми, пов’язані з наркотиками, зверніться до нас. Ви можете отримати безкоштовні юридичні, соціальні та професійні консультації: biuro@politykanarkotykowa.com, www.politykanarkotykowa.pl

Dostęp do publicznej opieki zdrowotnej

Wszystkie osoby z ukraińskim paszportem lub dowodem osobistym mają dostęp do publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Polacy. Jeśli jesteś osobą żyjącą z HIV, możesz dostać receptę na leki antyretrowirusowe u lekarza specjalisty. Rozpoczęcie leczenia ARV wymaga świadomej, pisemnej zgody pacjenta. Jeśli chcesz wykonać test na HIV, możesz to zrobić bezpłatnie i anonimowo w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych na terenie całej Polski.

Jeśli potrzebujesz numeru PESEL, musisz zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu gminy – otrzymasz tam zarówno numer PESEL, jak i założysz profil zaufany (umożliwia załatwianie spraw urzędowych online).

Доступ до загальнодоступної медичної допомоги

Усі особи з українським паспортом або посвідченням особи, мають доступ до державного медичного обслуговування на таких самих умовах, як і польські громадяни. Якщо ви ВІЛ-інфікований, ви можете отримати рецепт на антиретровірусні препарати у лікаря-спеціаліста. Початок АРВ терапії потребує свідомої, письмової згоди пацієнта. Якщо ви хочете пройти тест на ВІЛ, ви можете зробити це безкоштовно і анонімно в консультаційно-діагностичних центрах на території усієї Польщі.

Якщо вам потрібен номер PESEL, вам необхідно особисто звернутись до будь якої муніципальної установи urząd gminy (орган місцевого самоврядування, міська рада). Там ви зможете отримати як свій номер PESEL, так і profil zaufany (довірений профіль), який допоможе вирішувати офіційні справи онлайн.

Programy leczenia substytucyjnego

Terapia substytucyjna (OST) jest stosowaną w uzależnieniu od opioidów formą opieki medycznej, która polega na podawaniu odpowiedniego środka zastępczego. W Polsce dostępne jest leczenie substytucyjne zarówno buprenorfiną, jak i metadonem. W przypadku osób leczonych substytucyjnie wystarczy posiadać numer PESEL nadawany przez polskie urzędy miejskie.

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień
ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30, mail: metadon@spzoz.wroc.pl
Rejestracja w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim: tel. 697 486 161.

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
tel. 12 430 61 35, mail: poradnia@monar.krakow.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Rejestracja: tel. 22 45 82 788
Punkt metadonowy: tel. 22 45 82 670, 22 45 82 875

SP ZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień
Program Terapii Substytucyjnej
ul. Al. Tysiąclecia 5, 20-121 Lublin
tel. 81 532 77 37, mail: pts@olu.lublin.eu

Więcej placówek leczenia substytucyjnego znajdziesz na stronie internetowej: https://
www.kbpn.gov.pl/portal?id=107094

Програми замісної терапії

Опіоїдна замісна терапія (ОЗТ) – це форма медичного лікування опіоїдної залежності. Вона полягає у введенні відповідного замісного препарату. В Польщі доступні такі варіанти лікування як замісна терапія бупренорфіном, так і метадоном. Для людей, які планують отримувати замісну терапію достатньо мати номер PESEL, виданий польською
муніципальною владою.

Центр профілактики та лікування інфекційних захворювань і наркології
вул. Вшисткіх Шьвєнтих 2, 50-136 м. Вроцлав
тел. 71 326 67 30, mail: metadon@spzoz.wroc.pl
Реєстрація українською, російською та польською мовами:
тел. 697 486 161.

Консультаційний центр MONAR з профілактики та лікування залежностей
вул. Св. Катажини, 3, 31-063 м. Краків
тел. 12 430 61 35, mail: poradnia@monar.krakow.pl

Інститут психіатрії та неврології
Група з профілактики і лікування залежностей
вул. Собєського, 9, 02-957 м. Варшава
Реєстрація: тел. 22 45 82 788
Метадоновий пункт: тел. 22 45 82 670, 22 45 82 875

Центр лікування залежності SP ZOZ
Програма лікування зі зловживання психоактивними речовинами
вул. Алея Тишьонклеча, 5, 20-121 м. Люблін
тел. 81 532 77 37, mail: pts@olu.lublin.eu

Ви можете знайти більше закладів замісної терапії на сайті https://www.kbpn.gov.pl/portal?
id=107094

Poradnie leczenia uzależnień

Przy leczeniu osób w kryzysie uzależnienia nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że możesz skorzystać z dowolnej placówki na terenie Polski niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania. Leczenie w placówkach realizujących świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia jest bezpłatne. Aby podjąć się leczenia, zgłoś się do wybranej przez Ciebie placówki. Na podstawie przeprowadzonego z Tobą wywiadu, a następnie diagnozy lekarskiej, zostaną określone konkretne kroki leczenia – czy należy zastosować detoksykację, czy leczenie powinno odbywać się w poradni czy też w ośrodku stacjonarnym.

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin
Tel. 81 745 10 10, mail: poradnia.monar.lublin@wp.pl

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
Tel. 12 430 61 35, 12 430 59 64, mail: poradnia@monar.krakow.pl

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa
Tel. 22 621 13 59, mail: poradnia-monar@poradnia-monar.pl

Więcej poradni leczenia uzależnień znajdziesz na stronach internetowych: http://www.monar.org/
nasze-placowki/ oraz https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473

Консультаційні центри лікування залежностей

При лікуванні людей які перебувають у кризі залежності, немає локалізації, це означає, що ви можете користуватись будь яким центром чи осередком у Польщі, незалежно від того, де ви живете. Лікування у закладах, наданих Національним фондом охорони здоров’я проводиться безкоштовно. Щоб пройти курс лікування необхідно звернутися до обраного вами закладу. На основі співбесіди з вами і подальшого діагнозу, будуть визначені наступні етапи лікування. Це може бути детоксикація, амбулаторне або стаціонарне лікування.

Консультаційний центр профілактики, лікування та терапії залежностей MONAR
вул. Монтажова 16, 20-214 м. Люблин
тел. 81 745 10 10, mail: finansnia.monar.lublin@wp.pl

Консультаційний центр профілактики, лікування та терапії залежностей MONAR
вул. Св. Катажини 3, 31-063 м. Краків
тел. +48 12 430 61 35, +48 12 430 59 64,
mail: finansnia@monar.krakow.pl

Консультаційний центр профілактики, лікування та терапії залежностей MONAR
вул. Хожа 57, 00-681 м. Варшава
тел. 22 621 13 59, mail: poradnia-monar@poradnia-monar.pl

Ви можете знайти більше клінік лікування залежностей на цих сайтах: http://www.monar.org/our-placowki/ та https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473

Punkty Drop-In

Punkt Drop-In to bezpieczne miejsce dla osób używających i/lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, gdzie można uzyskać bezpłatne i anonimowe wsparcie. W ramach programu istnieje możliwość wymiany sprzętu do iniekcji, zjedzenia ciepłego posiłku, czy skorzystania z kuchni, pralki i łazienki z prysznicem. Oprócz tego można porozmawiać z psychologiem oraz uzyskać pomoc medyczną, prawną i socjalną. Aby skorzystać z punktu Drop-In, wystarczy udać się do wybranego miejsca w trakcie godzin otwarcia programu.

Punkt Drop-In Poradnia MONAR
ul. Krakowska 19, 31-062 Kraków
tel. 786 847 747, mail: drop-in@monar.krakow.pl
poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00

Punkt Drop-In Stowarzyszenie JUMP 93
ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa
tel. 22 400 50 43, mail: jump93@politykanarkotykowa.com
poniedziałek – piątek: 10:00 – 16:00

Punkt Drop-In Fundacja Polityki Społecznej Prekursor
al. Jerozolimskie 83, 02-001 Warszawa
tel. 22 119 92 73
poniedziałek – sobota: 11:00 – 17:00

Punkt Drop-In Fundacja Salida
ul. Jedności Narodowej 153/1, 50-303 Wrocław
tel. 71 307 01 49, 668 351 313

Пункти Drop-In

Пункт Drop-In є безпечним місцем для людей, які вживають та/або залежні від
психоактивних речовин. У ньому можна отримати безкоштовну та анонімну підтримку. У пункті можна замінити обладнання для ін’єкцій, отримати гаряче харчування або
скористатись кухнею, пральною машиною та ванною кімнатою з душем. Крім того, ви
можете поговорити з психологом, отримати медичну, юридичну та соціальну допомогу. Щоб скористатись послугами пункту Drop-In вам потрібно, просто, прийти до вибраного вами пункту у робочий час.

Пункт Drop-In Консультаційний центр MONAR
вул. Краковска 19, 31-062 м. Краків
тел. 786 847 747, mail: drop-in@monar.krakow.pl
Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 18:00

Пункт Drop-In Асоціація JUMP 93
вул. Маршалковска, 85, 00-683 м. Варшава
тел. 22 400 50 43, mail: jump93@politykanarkotykowa.com
Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 16:00

Пункт Drop-In Фонд Соціальної Політики Prekursor
просп. Алеє Єрозолімські 83, 02-001 м. Варшава
тел. 22 119 92 73
Понеділок – субота: 11:00 – 17:00

Пункт Drop-In Асоціація Salida
вул. Єднощі Народовей 153/1, 50-303 м. Вроцлав
тел. 71 307 01 49, 668 351 313

Telefony zaufania

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Wsparcie psychologiczne oraz pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z
uzależnieniami w języku ukraińskim i rosyjskim. Telefon czynny codziennie w godz. 16:00 – 21:00. Telefon bezpłatny: 800 110 811. Telefon płatny według taryfy operatora: 22 290 70 00.

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień
Wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne w języku ukraińskim i rosyjskim. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00. Telefon bezpłatny: 663 222 260.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne
Wsparcie psychologiczne, konsultacje prawne, pomoc medyczna i bezpieczny nocleg dla osób, które czują się zagrożone, obawiają się o swoje życie lub mają podejrzenie, że są ofiarami handlu ludźmi. Telefon czynny całodobowo. Telefon: 22 628 01 20.

Fundacja Centrum Praw Kobiet
Wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawna w przypadku doświadczenia przemocy seksualnej. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 20:00. Telefon: 800 107 777.

Lambda Warszawa
Wsparcie psychologiczne dla Uchodźczyń i Uchodźców LGBT+ w języku polskim i ukraińskim. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 16:00. Telefon: 22 628 52 22.

Телефони довіри

Національний центр протидії залежності
Психологічна підтримка і допомога у вирішенні проблем, пов’язаних із залежностями,
українською і російською мовами. Телефонна лінія працює щодня з 16:00 – 21:00.
Безкоштовна “гаряча лінія” : 800 110 811. Платна лінія (згідно з тарифами оператора): 22 290 70 00.

Центр профілактики та лікування інфекційних захворювань і наркології
Психологічна і психіатрична допомога українською і російською мовами. Телефонна лінія працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00. Безкоштовна лінія: 663 222 260.

Національний інтервенційно-консультаційний центр
Психологічна підтримка, юридичні консультації, медична допомога та безпечне житло для людей, які відчувають загрозу, переживають за своє життя чи мають підозру, що вони стали жертвами торгівлі людьми. Телефон працює 24 години на добу. Безкоштовна лінія: 22 628 01 20.

Фонд «Центр прав жінок».
Психологічний супровід та юридична допомога у разі сексуального насильства. Телефонна лінія працює з понеділка по п’ятницю з 15:00 до 20:00. Безкоштовна лінія: 800 107 777.

Лямбда Варшава
Психологічний супровід ЛГБТ+ жінок та біженців польською та українською мовами.
Телефонна лінія працює з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 16:00. Безкоштовна лінія: 22 628 52 22

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.