Kampania społeczna „Krzywo weszło – zmień ustawienia”

„Krzywo weszło – zmień ustawienia” była ogólnopolską kampanią społeczną adresowaną do młodych ludzi w wieku 16-20 lat i ich rodziców przeprowadzoną przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej . Główną grupą odbiorców były osoby nieużywające substancji psychoaktywnych, które znajdują się w grupie ryzyka/zagrożenia zjawiskiem narkomanii oraz osoby, które używają substancje psychoaktywne w sposób okazjonalny lub problemowy.

CEL KAMPANIIPromowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

Myśl strategiczna i przekaz kampanii brzmiały: Używanie substancji psychoaktywnych jest niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniem.

HASŁO KAMPANIIKrzywo weszło. Zmień ustawienia

Kampania pokazywała młodym ludziom, że to od ich wiedzy i decyzji zależy ich zdrowie i życie. Hasło miało zmotywować odbiorców do aktywnej postawy sprzeciwu wobec używania psychoaktywnych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STRONA: www.krzywoweszlo.pl

Głównymi składnikami strony są prosta gra internetowa oraz baza wiedzy.

W grze zadaniem jest złożenie postaci z rozsypanych kawałków – doprowadzenie jej do pierwotnego, prawidłowego stanu. Rozgrywka i podejmowane w grze wybory przy „zmianie ustawień” pokazują w przyjazny sposób drogowskazy, jakimi należy kierować się w życiu. Poszczególne fragmenty postaci wracają do normy po ustawieniu właściwych zachowań w 6 kategoriach.

CO POKAZUJE KAMPANIA

Kampania pokazuje i utrwala prawidłowe normy postępowania, motywuje gracza do właściwych zachowań i edukuje w tematyce zagrożeń związanych z używaniem narkotyków.

Kampania pokazuje i uczy jakie czynniki wpływają na ludzkie życie i jak uniknąć problemów z narkotykami lub wydostać się z problemu. Zastosowano metodę nauki przez zabawę; teksty do gry oraz strony internetowej zostały stworzone przez ekspertów zajmujących się problematyką przeciwdziałania narkomanii.

Koncepcję wizualną gry oraz strony internetowej przygotowała Fabryka Komunikacji Społecznej.

PRZEBIEG KAMPANII

Kampania trwała od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. Promocja internetowa kampanii odbyła się na portalach społecznościowych, w YouTube, za pośrednictwem Google Ads i serwisów reklamowych WP i Interii oraz na stronach, które są często odwiedzane przez młode osoby.

Do rodziców skierowane były działania środowiskowe na festiwalach oraz promocja online, poprzez artykuły sponsorowane, które zawierały porady, jak reagować w sytuacji, kiedy nastolatek użył substancji psychoaktywnej lub ma z nią problem.

Uzupełnieniem działań prowadzonych w Internecie były:
  • Kampania billboardowa oraz w środkach komunikacji publicznej w pięciu największych miastach Polski.
  • Plakaty promujące kampanię w szkołach ponadpodstawowych oraz w domach studenckich.
  • Udział realizatorów w wydarzeniach muzycznych, naukowych czy piknikach rodzinnych.
  • Oprócz tego odbyły się trzy konferencje prasowe – w listopadzie 2018 r. oraz w czerwcu i listopadzie 2019 r.

Konferencja Inauguracyjna, PAP, 8 listopada 2018 r.10Konferencja_xi_2018www

MATERIAŁY DO POBRANIA

• Film 5s

• Film 15s

Plakat 1

Plakat 2

Plakat 3

Plakat 4

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Grafika 4

Informacja prasowa z 8. XI 2018 r.

Krótki opis problemu – młodzi i narkotyki

Opis kampanii „Krzywo weszło – zmień

Opisy strategii zastosowanych w kampanii

Media o kampanii

Zadanie publiczne jest realizowane przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia i sfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.