13 wojewódzkich konferencji nt. strategii rozwiązywania problemów uzależnień

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zorganizowała cykl 13 jednodniowych konferencji poświęconych lokalnym strategiom przeciwdziałania narkomanii. Każda z nich odbyła się w innym województwie.

Adresaci

Zaprosiliśmy do udziału pracowników oświaty, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Tematyka

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zdobyć i poszerzyć wiedzę niezbędną do skutecznej pracy w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z najnowszymi wytycznymi i światowymi trendami.

Informacje zdobyte podczas wykładów prowadzonych przez polskich i zagranicznych prelegentów można było przetestować w praktyce podczas zajęć warsztatowych, których celem było wypracowanie wspólnych rekomendacji dla danego województwa do tworzenia i realizacji strategii przeciwdziałania narkomanii, przy założeniach wymiany informacji dotyczących potrzeb danego regionu.

Przebieg konferencji

Wszystkie konferencje zostały podzielone na 6 bloków tematycznych, które kompleksowo zobrazowały i wyjaśniły kwestie powiązań zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami jak i instytucjami wykonującymi zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W ten sposób, w przystępnej formie uczestnicy zdobyli i udoskonalili swoje kompetencje w zakresie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w szczególności dotyczące:

  • skutecznych programów i metod profilaktyki, leczenia i ograniczenia szkód zdrowotnych realizowanych w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
  • przepisów prawa,
  • zasad powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
  • prawidłowej współpracy międzyinstytucjonalnej.

fotorelacje z konferencji ⇨

publikacja do pobrania ⇨

Członkowie Rady Programowej Konferencji Wojewódzkich:

Bogusława Bukowska – Z-ca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Jacek Charmast – Przewodniczący Stowarzyszenie Jump 93

prof. Czesław Czabała – Akademia Pedagogiki Specjalnej

Magdalena Dąbkowska – Ekspertka ds. międzynarodowych polityk narkotykowych, Open Society Foundations

Danuta Janusz – Wojewódzki Ekspert ds. informacji o narkotykach i narkomanii, MCPS

Tomasz Harasimowicz – Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, UM Warszawa

Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

Sławomir Pietrzak – Przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocław

Anna Radomska – Kierownik Działu Profilaktyki Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Agnieszka Sieniawska – Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Grzegorz Wodowski – Kierownik Poradni Monar Kraków

prof. Marcin Wojnar – Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, WUM

Harmonogram konferencji

1. ŁÓDŹ – woj. łódzkie, 20 kwietnia

2. BIAŁYSTOK – woj. podlaskie, 11 maja

3. ZIELONA GÓRA – woj. lubuskie, 29 maja

4. LUBLIN – woj. lubelskie, 6 czerwca

5. KIELCE – woj. świętokrzyskie, 4 września

6. WARSZAWA – woj. mazowieckie, 20-21 września

7. KRAKÓW – woj. małopolskie, 5 października

8. OPOLE – woj. opolskie, 11 października

9. RZESZÓW – woj. podkarpackie, 22 października

10. GDAŃSK – woj. pomorskie, 6 listopada

11. OLSZTYN – woj. warmińsko-mazurskie, 15 listopada

12. SZCZECIN – woj. zachodnio-pomorskie, 29 listopada

13. POZNAŃ – woj. wielkopolskie, 10 grudnia