Cykl debat i konferencji pt. „Uzależnienia XXI wieku”

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej realizują projekt pt. „Uzależnienia XXI wieku”, który zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dwudniowych konferencji naukowych oraz 3 debat w latach 2022-2024 na temat zjawiska uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności.

Wydarzenia przeznaczone są dla wszystkich osób działających w obszarze uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności na terenie 18 dzielnic m.st. Warszawy. Adresatami są zarówno osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień, jak i współpracujący z nimi specjaliści – przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, ośrodków pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych.

 

JUŻ WKRÓTCE!

Debata „Cyfrowe pułapki. Uzależnienia behawioralne w wieku szkolnym”
27 lutego 2024 roku godz. 13:30 – 16:00
 

Adres: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa

Podczas debaty zostaną poruszone tematy zagrożeń w świecie cyfrowym dla dzieci i młodzieży, sposoby skutecznej interwencji profilaktycznej oraz leczenia, a także “higieny cyfrowej”. Debata odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa) w godz. 13:30-16:00. Udział w debacie jest bezpłatny

 

Debata była transmitowana na żywo na kanale Youtube:

 

Zapraszamy do oglądania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt: uzaleznieniaxxi@politykanarkotykowa.com
 

W ramach projektu w latach 2022-2023 odbyły się następujące wydarzenia:

 
Konferencja „Uzależnienia XXI wieku. Zintegrowane podejście”
19-20 grudnia 2022 roku
 

Podczas konferencji „Uzależnienia XXI wieku. Zintegrowane podejście” zostało zaprezentowane nowe, zintegrowane podejście do zjawiska uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności. Konferencja odbyła się w dniach 19-20 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa).Udział w konferencji był bezpłatny.

Konferencja była transmitowana na żywo na kanale Youtube

19 grudnia 2022 r. godz. 9.00, transmisja z pierwszego dnia konferencji:

20 grudnia 2022 r. godz. 9.00 ,transmisja z drugiego dnia konferencji:

Zapraszamy do oglądania.

 

Debata „Uzależnienia XXI wieku. Jak skutecznie realizować profilaktykę uzależnień w szkołach?”
28 marca 2023 roku

Podczas Debaty „Uzależnienia XXI wieku. Jak skutecznie realizować profilaktykę uzależnień w szkołach?” została poruszona tematyka skutecznej profilaktyki uzależnień oraz sposobów realizacji programów rekomendowanych w szkołach. Debata odbyła się w dniu 28 marca 2023 roku w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa) w godz. 14:00 – 16:30. Udział w debacie był bezpłatny.

 

 

Zapraszamy do oglądania

 

Konferencja „Uzależnienia XXI wieku. Działania pomocowe dla dzieci i młodzieży”
9-10 listopada 2023 roku
 
Konferencja będzie prezentować zjawisko uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Warszawie. Poruszana tematyka będzie dotyczyć profilaktyki, działań z zakresu redukcji szkód oraz leczenia uzależnień. Podczas konferencji zostaną również przeprowadzone warsztaty, mające na celu wypracowanie mapy potrzeb i dobrych praktyk dotyczących działań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzież.
 
Konferencja „Uzależnienia XXI wieku. Działania pomocowe dla dzieci i młodzieży” przeznaczona jest dla wszystkich osób działających w obszarze uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności na terenie 18 dzielnic m.st. Warszawy. Adresatami są zarówno osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień, jak i współpracujący z nimi specjaliści – przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, ośrodków pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych.  

Konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale Youtube

9 listopada 2023 r. godz. 9.00, transmisja z pierwszego dnia konferencji:

 

 

 

10 listopada 2023 r. godz. 9.00, transmisja z drugiego dnia konferencji:

 

Zapraszamy do oglądania

 

 

Debata „Jak zmiana polityki narkotykowej na świecie wpływa na skuteczność działań pomocowych dot. używania marihuany?”
27 listopada 2023 roku godz. 13:30 – 16:00
 

Adres: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa

Jak wskazują najnowsze badania ESPAD przeprowadzone wśród młodzieży szkolnej, najpopularniejsze substancje psychoaktywne to marihuana i haszysz. Jednocześnie jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu prohibicji, legalizacji marihuany na cele medyczne w Polsce i większości krajów europejskich, jak i legalizacji na cele pozamedyczne, która postępuje w większości krajów Europy (np. w Niemczech). Proces ten wpływa na postrzeganie marihuany przez młodzież i ogólnie – osób używających substancje. W jaki sposób ta zmieniająca się sytuacja prawno-społeczna wpływa na kształtowanie adekwatnej reakcji pomocowej – leczniczej, edukacyjnej i profilaktycznej?

 

Debata była transmitowana na żywo na kanale Youtube:

Zapraszamy do oglądania.