Cykl szkoleń pt. “Przeciwdziałanie narkomanii w praktyce”

 

Projekt zakłada zorganizowanie 18 dwudniowych szkoleń w ciągu 3 lat trwania projektu od 2021 do 2023 r. na temat strategii przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki, narkotyków (w tym nowych substancji psychoaktywnych), leczenia i ograniczania szkód zdrowotnych.

Adresatami szkoleń są przedstawiciele oświaty, instytucji ochrony zdrowia oraz ośrodków pomocy społecznej z 18 warszawskich dzielnic.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.

 

 

Kontakt:
asieniawska@politykanarkotykowa.com
biuro@politykanarkotykowa.com