Sprawdziliśmy co Polacy wiedzą o narkotykach! Czy są za karaniem za posiadanie?

26 czerwca jest znany na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami z Uzależnieniem od Narkotyków. Tego dnia organizacje pozarządowe na całym świecie w ramach akcji Support. Dont Punish” przygotowują wydarzenia, które wspierają racjonalną politykę narkotykową. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny film w którym spytaliśmy Polaków, co myślą o karaniu za posiadanie, medycznych psychodelikach, pomocy osobom z uzależnieniem i wielu wielu innych zagadnieniach dotyczących polityki narkotykowej. 

Kampania Support. Don’t Punish, czyli Wspieranie Zamiast Karania

W 1987 roku ONZ ogłosił 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Narkomanii. Chociaż ustanowieniu tego święta przyświecał szczytny cel, to z czasem 26 czerwca stał się okazją do celebrowania wojny z narkotykami, podkreślania konieczności radykalnej walki z uzależnieniem oraz podejmowaniu działań w myśl zasady cel uświęca środki”. Aby jednak zmienić wydźwięk tego dnia i odczarować prowadzoną narrację, organizacje pozarządowe z całego świata ogłosiły 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Solidarności z Osobami z Uzależnieniem od Narkotyków.

Support. Don’t Punish (Wspieranie. Zamiast karania) to międzynarodowa kampania społeczna odbywająca się w ponad 230 miastach 90 państw świata. 26 czerwca każdego roku organizowane są akcje i wydarzenia, które mają na celu wspieranie racjonalnej polityki narkotykowej. Od kilku lat w Polsce swoje akcje organizuje także Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej.

Postulaty Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Jako Polska Sieć Polityki Narkotykowej dostrzegamy nowe priorytety polityki narkotykowej. Obecnie szczególnie mocno widzimy, że kryzys związany z COVID-19 obnażył braki systemu i jeszcze mocniej uwypuklił konieczność wprowadzenia uregulowania prawnego rynku narkotykowego, a nie ścigania osób posiadających nielegalne substancje psychoaktywne na własny użytek.

Nikt nie powinien być karany za posiadanie narkotyków na własny użytek.

Wojna z narkotykami nie działa. Nie dość, że spożycie narkotyków nie spadło (a na przestrzeni lat nawet wzrosło), to jeszcze prohibicyjna polityka narkotykowa doprowadziła do szeregu negatywnych konsekwencji zarówno dla poszczególnych jednostek, jak i dla społeczeństwa. Uważamy, że ludzie używający narkotyków nie powinni być więcej karani, a w Polsce powinna być wprowadzona dekryminalizacja wszystkich substancji psychoaktywnych.

Osoby z uzależnieniem od opioidów powinni mieć dostęp do leczenia substytucyjnego na receptę.

Buprenorfina jest lekiem wydawanym na receptę o wysokim profilu bezpieczeństwa i odpornym na przedawkowania, dlatego też jest bardzo dobrym i pożądanym rozwiązaniem. Niestety w Polsce osoby z uzależnieniem od opioidów nie mają dostępu do substytucji na receptę. Podczas gdy programy substytucyjne są przepełnione, możliwość zakupu leku substytucyjnego w pobliżu miejsca zamieszkania poprawiłaby komfort życia oraz zwiększyłaby możliwości podjęcia pracy.

Medyczne psychodeliki powinny być dostępne dla polskich pacjentów.

Aktualne wyniki badań sugerują, że psychodeliki mogą stanowić przełomową terapię w wielu problemach natury psychicznej, w tym w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zespołu stresu pourazowego, a także służyć jako wsparcie opieki paliatywnej. Co ważne, mogą być środkiem leczącym uzależnienia od alkoholu i papierosów. Reklasyfikacja psychodelików oraz uregulowanie do nich dostępu ułatwiłyby prowadzenie takich badań w Polsce, a tym samym mogłaby pomóc w ochronie zdrowia i życia wielu ludziom.

Medyczna marihuana powinna być uprawiana w Polsce.

Obecna sytuacja prawna zakazuje prowadzenia upraw konopi indyjskiej w Polsce i wymaga importowania medycznej marihuany z zagranicy. Cena importowanego suszu jest wysoka, dlatego koszt terapii często przewyższa możliwości finansowe pacjenta. Co więcej, przerwy w dostawach medycznej marihuany sprawiają, że pacjenci są pozbawieni dostępu do swoich leków. Uważamy, że prawo powinno dopuścić uprawianie medycznej marihuany w Polsce. Na takim rozwiązaniu zyskałyby nie tylko instytuty prowadzące uprawę, lecz przede wszystkim – polscy pacjenci.

W jaki sposób możesz wesprzeć kampanię Support. Don’t Punish?

W tym roku chcemy dotrzeć z tymi ważnymi informacjami do szerokiego grona odbiorców przez Internet. To, do jak wielu osób uda nam się dotrzeć z tym przekazem zależy w dużej mierze od Ciebie! Jak możesz nam pomóc w ich rozpowszechnianiu?

✅  Weź udział w wydarzeniu „Wspieranie Zamiast Karania – Support. Don’t Punish 2021” na Facebooku i udostępnij je swoim znajomym!

Zmień nakładkę na swoim zdjęciu profilowym na Facebooku.

✅ Udostępniaj grafiki publikowane na mediach społecznościowych Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego oraz Mestosława. Pamiętaj o hasztagach #wspieraniezamiastkarania oraz #supportdontpunish.

Kulminacją tegorocznej kampanii będzie publikacja filmu na kanałach Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i Mestosława na YouTube, w którym ukażemy opinię publiczną na temat najważniejszych postulatów oraz priorytetów polskiej polityki narkotykowej.

Happening na warszawskich bulwarach

26 czerwca w godz. 19:00 – 21:00 pojawimy się również na warszawskich Bulwarach Wiślanych. W trakcie wydarzenia będziemy informować ludzi o postulatach kampanii, a także zwracać uwagę na potrzebę zmiany polityki narkotykowej, która powinna opierać się na działaniach z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki i redukcji szkód, nie zaś na działaniach z zakresu prawa karnego. Polska Sieć Polityki Narkotykowej wspiera także inicjatywę Wolnych Konopi, dlatego w trakcie happeningu 26 czerwca wolontariusze będą zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Tego szczególnego dnia każdy może okazać solidarność nie tylko z osobami uzależnionymi, lecz także z ich rodzinami oraz wszystkimi, którzy zostali poszkodowani w globalnej wojnie z narkotykami i padli ofiarą brutalnych działań policji, zostali ukarani za posiadanie niewielkich ilości narkotyków lub ucierpieli na skutek przemocy ze strony gangów narkotykowych.

Jest to także najlepszy moment, aby zachęcić społeczeństwo do dyskusji na temat konieczności humanizacji polityki narkotykowej. Szereg odbywających się w tym dniu działań i akcji informacyjnych ma na celu pokazanie, że restrykcyjne i prohibicyjne podejście do substancji psychoaktywnych nie jest skuteczne, a państwo angażuje niepotrzebne środki w postaci przepisów karnych wymierzone przeciwko osobom używającym nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Racjonalna polityka narkotykowa powinna skupiać się na działaniach w obszarze zdrowia publicznego, profilaktyce i działaniach z zakresu redukcji szkód, nie zaś na działaniach z zakresu prawa karnego.