POLSKA SIEĆ POLITYKI NARKOTYKOWEJ

Od 2008 roku działamy na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej w Polsce. Poznaj nas.

Wspieraj nasze działania / dołącz do nas

POLSKA SIEĆ POLITYKI NARKOTYKOWEJ

O Nas

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka,  przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyków – zarówno sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i zażywających je okazjonalnie.

W oparciu o rzetelną wiedzę oraz badania naukowe dotyczące zagrożeń i potencjału związanych z używaniem substancji psychoaktywnych promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień oraz medycznego zastosowania tych substancji.

Naszym celem jest edukacja społeczeństwa poprzez udzielanie rzeczowych informacji dotyczących konsekwencji związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

5 konferencji pt. „Profilaktyka używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież„


Czytaj więcej

Cykl debat i konferencji pt. „Uzależnienia XXI wieku”Czytaj więcej

Okrągły stół – szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu.


Poradnia Psychoaktywna

Przejdź do strony

Partyworking w ramach programu “Bezpieczna przestrzeń”

Czytaj więcej

Konferencja “Nauka Psychodeliczna” Uniwersytet Warszawski 15-16 czerwca 2024 r.

Przejdź do strony

Polskie Towarzystwo Psychodeliczne

Przejdź do strony

Dwa filary działalności PSPN

Prawo Narkotykowe

  • Wspieranie zmian prawa w imię zasady „Leczyć zamiast karać”
  • Edukacja i transfer wiedzy nt. nowych przepisów i dobrych praktyk w stosowaniu prawa
  • Zmiana praktyk wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Pomoc i leczenie

  • Pomoc w integracji trudnych doświadczeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych, zwłaszcza psychodelików
  • Integracja i optymalizacja sektora pomocy dla osób uzależnionych i użytkowników narkotyków
  • Monitoring sytuacji w lecznictwie i interwencje

Polska Sieć Polityki Narkotykowej powstała w 2008 roku jako inicjatywa społeczna zrzeszająca specjalistów pracujących w obszarze związanym z substancjami psychoaktywnymi oraz osoby używające substancji. W 2014 roku powstała także Fundacja Sieć Polskiej Polityki Narkotykowej, która poprzez projekty i inicjatywy realizuje misję i wizję Sieci.

W działalność organizacji zaangażowani są terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy Służby Więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także sami użytkownicy substancji psychoaktywnych. Kluczowe projekty realizujące misję PSPN skupiają się wokół działalności edukacyjnej oraz adwokacji na rzecz racjonalnej polityki narkotykowej w Polsce, profilaktyki uzależnień, działalności szkoleniowej, poradnictwa prawnego i socjalnego oraz działalności resocjalizacyjnej w aresztach śledczych. Fundacja prowadzi współpracę na rzecz innowacji i wymiany najlepszych praktyk z zakresu redukcji szkód oraz racjonalnych polityk narkotykowych na szczeblu miejskim, krajowym oraz międzynarodowym.

Od 2019 roku w jej ramach działa Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, którego celem jest popularyzowanie naukowej wiedzy o psychodelikach i dążenie do zmiany ich statusu prawnego. PSPN jest członkiem różnych organów związanych z międzynarodowym ruchem reformy polityki narkotykowej. Jednym z nich jest Europejskie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego ds. Narkotyków (European Civil Society Forum on Drugs) – szeroka platforma ds. dialogu między Komisją Europejską a
europejskim organizacjami eksperckimi. Jesteśmy także członkami Eurasian Harm Reduction Network – regionalnej sieci programów redukcji szkód i ich sprzymierzeńców z 29 krajów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej (CEECA) oraz organizacji International Drug Policy
Consortium. PSPN jest także organizacją członkowską w warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS.